Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Metod, technik i narzędzi służących do ujawniania, utrwalania
  i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.
 • Teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu przestępczości.
 • Psychologii osobowości.
Opis kierunku
 • Identyfikacji zachowań przestępczych i negocjacji.
 • Będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach m.in. z: wiktymologii, badań kryminalistycznych, kryminologii, kryminalistyki, patologii społecznych.
Opis kierunku

Praca dla Ciebie

 • struktury MSW (np. ABW),
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • policja,
 • straż graniczna,
 • firmy zajmujące się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • prywatne firmy ochroniarskie,
 • agencje detektywistyczne,
 • specjalista ds. kryminologii,
 • służby mundurowe sektora publicznego,
 • mediator,
 • pracownik społeczny,
 • detektyw.

Opinia:

„Kiedy byłem mały, jak każdy chłopiec chciałem zostać policjantem. W późniejszym czasie pochłaniałem książki i filmy o tematyce kryminalnej. Zawsze podziwiałem detektywów, a Sherlock Holmes stał się moim idolem. Fascynowało mnie to jak wyglądają oględziny miejsc zbrodni, poszukiwanie sprawcy oraz udowadnianie winy. Dlatego właśnie chcę zostać kryminologiem”.

Rafał Kamiński

student WSB

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Taktyka kryminalistyczna polega na ustaleniu drogi prowadzącej do znalezienia odpowiedzi na siedem „złotych” pytań w kryminalistyce: „kto?”, „co?”, „gdzie?”, „za pomocą czego?”, „dlaczego?”, „w jaki sposób?”, „kiedy?”. Próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania pozwala na określenie metodyki postępowania prowadzącego do rozwiązania zagadki kryminalnej, a tym samym określenie, jakiego rodzaju środki i metody muszą zostać użyte do osiągnięcia celu. Podczas roku akademickiego będą prowadzone zajęcia praktyczne z zakresu daktyloskopii, które zdecydowanie wzbogacą Twoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Kryminologia
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Wiedza o państwie i prawie 
 • Podstawy zarządzania
 • BHP
 • Rola i zadania poszczególnych służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
 • Negocjacje i komunikacja społeczna
 • Wiktymologia
 • Technologie informatyczne
 • Prawo konstytucyjne
 • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrzengo 
 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów
 • Nauka o administracji
 • Metody efektywnego uczenia sią
 • Systemy polityczne i ekonomiczne państw
 • Kryminalistyka
 • Taktyka i technika interwencji 
 • Obrona cywilna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo cywilne
 • Ruchy społeczne i polityczne
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Język obcy
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo karne
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Socjologia z elementami socjotechniki
 • Kierowanie zespołem 
 • Cultural Differences
 • Bezpieczeństwo społeczne 
 • Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa RP 
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych 
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Podstawy prewencji
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Zamówienia publiczne
 • Przedmioty specjalnościowe 
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Kryminalistyka jako źródło dowodowe
 • Czynniki determinujące przestępczość
 • Kryminologia – studium przypadku 
 • Profilowanie psychologiczne i geograficzne sprawców przestępstw
 • Patologie społeczne
 • Zagrożenia współczesnego świata
 • Psychologia śledcza i sądowa.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krzysztof Wawrzycki
Zbigniew Małecki
dr Zasadzki
Krzysztof Wawrzycki

Absolwent Wydziału Planowania i Finansowania Gospodarki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na
kierunku Kryminalistyka. Oficer dyplomowany Policji w stopniu nadkomisarza Policji – obecnie w stanie spoczynku. W Policji służył 28 lat, z czego 28 w pionie...

Zbigniew Małecki

Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na kierunku Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, ze specjalizacją kryminalną. Oficer dyplomowany Policji w stopniu podinspektora Policji –...

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i...

dr Andrzej Kokiel

Prowadzi zajęcia na psychologii i pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii. Doktor nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Ukończył...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji - studia I i II stopnia

Parter
Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl
Tel.: 91 422 58 58

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-17:00
 • so: 10:00-14:00
Pobierz stronę do PDF