Czego nauczysz się wybierając tą specjalność?

 • Zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z zapewnianiem ochrony w wymiarze cyberprzestrzeni, w ujęciu danych osobowych i informacji niejawnych.  
 • Posiądziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków oraz przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych. 
Opis kierunku
 • Poznasz podstawy informatyki, budowę systemów operacyjnych, podstawy kryptografii.  
 • Poznasz zasady zabezpieczania systemów komputerowych, aplikacji i sieci komputerowych, dbania o bezpieczeństwo baz danych.
 • Uzyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

 

Opis kierunku
 • Poznasz podstawy informatyki śledczej oraz najnowsze metody ataków i zagrożenia dla systemów informatycznych. 
 • Będziesz potrafił przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu i skutkom. 
 • Będziesz umiał poszukiwać, gromadzić i zabezpieczać materiał dowodowy.
 • Poznasz podstawy analizy kryminalnej.
Opis kierunku
 • Będziesz potrafił analizować dane związane z wystąpieniem incydentu teleinformatycznego, wykrywać i identyfikować związki między nimi, określać przesłanki, wyciągać wnioski i oceniać ich wiarygodność. 
 • Poznasz sposób postępowania w przypadku zgłaszania popełnienia przestępstwa organom ścigania oraz prawa pokrzywdzonego. 
 • Będziesz potrafił współdziałać z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania i zwalczania cyberprzestępczości.
 • Będziesz przygotowany do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników swojej firmy lub instytucji. 
Opis kierunku

Praca dla Ciebie:

Wiedza i umiejętności pozyskane w czasie studiów pozwolą absolwentowi na pracę w:

 • organach ścigania,
 • instytucjach państwowych,
 • w biznesie,
 • w obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Celem  studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem we współczesnej działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu wybranych instytucji sektora publicznego.
 • Szczególny nacisk zostanie położony na zarządzanie ryzykiem operacyjnym, w tym m.in. zrozumienie procesu oceny ryzyka z myślą o lepszym przewidywaniu i rozpoznawaniu ryzyka, dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz zasad funkcjonowania zespołów odpowiedzialnych za ryzyko i kontrolę ich działania.
 • Ponadto zostaną omówione wybrane aspekty technologiczne umożliwiające studentom lepsze zrozumienie natury i potencjału zagrożeń cyfrowych. Dzięki zajęciom wykorzystującym analizę przypadków przedstawione zastaną najnowsze trendy oraz zagrożenia dla globalnej gospodarki cyfrowej.

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Kryminologia
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Wiedza o państwie i prawie 
 • Podstawy zarządzania
 • BHP
 • Rola i zadania poszczególnych służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
 • Negocjacje i komunikacja społeczna
 • Wiktymologia
 • Technologie informatyczne
 • Prawo konstytucyjne
 • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrzengo 
 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów
 • Nauka o administracji
 • Metody efektywnego uczenia sią
 • Systemy polityczne i ekonomiczne państw
 • Kryminalistyka
 • Taktyka i technika interwencji 
 • Obrona cywilna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo cywilne
 • Ruchy społeczne i polityczne
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Język obcy
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo karne
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Socjologia z elementami socjotechniki
 • Kierowanie zespołem 
 • Cultural Differences
 • Bezpieczeństwo społeczne 
 • Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa RP 
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych 
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Podstawy prewencji
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Zamówienia publiczne
 • Przedmioty specjalnościowe 
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Cyberbezpieczeństwo w polskim porządku prawnym
 • Polska jako partner międzynarodowych rozwiązanń w zakresie zwalczania cyberprzestępczości
 • Cyberbezpieczeństwo jako pole konfliktu - walka informacyjna
 • Cyberprzestępczość jako element współczesnego terroryzmu
 • Projektowanie procedur bezpieczeństwa i systemy zabezpieczeń pomieszczeń, urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • Dostęp do danych wrażliwych i poufnych w polskim prawie
 • Zwalczanie cyberprzestępczości.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krzysztof Wawrzycki
Zbigniew Małecki
dr Zasadzki
Krzysztof Wawrzycki

Absolwent Wydziału Planowania i Finansowania Gospodarki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na
kierunku Kryminalistyka. Oficer dyplomowany Policji w stopniu nadkomisarza Policji – obecnie w stanie spoczynku. W Policji służył 28 lat, z czego 28 w pionie...

Zbigniew Małecki

Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na kierunku Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, ze specjalizacją kryminalną. Oficer dyplomowany Policji w stopniu podinspektora Policji –...

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i...

dr Andrzej Kokiel

Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia na Psychologii i Pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii....

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF