Rekrutacja i dokumenty

Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie ! 

  Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/2019

  Kto może podjąć nauke na studiach podyplomowych?

  Słuchaczem studiów podyplomowych  w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie  może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra. Już po studiach I stopnia możesz studiować na studiach podyplomowych.

   Jak się zapisać na studia podyplomowe w kilku krokach:

   • Wybierz interesujący Ciebie kierunek
   • Wypełnij formularz zapisów online, a system automatycznie wygeneruje wypełnione dokumenty, które po zakończeniu rejestracji zostaną wysłane na Twój adres e-mail wraz z dalszymi instrukcjami postępowania.
   • Wygenerowane przez system druki wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarcz do Biura Rekrutacji pocztą lub osobiście w ciągu 7 dni od daty zapisu online.

   Dokumenty, które należy dostarczyć do Biura Rekrutacji pocztą lub osobiście:

   • kopia dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu lub kopia potwierdzona notarialnie)
   • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (w przypadku zapisu poza promocją) w wysokości 400 zł na konto:
    Wyższa Szkoła Bankowa
    Raiffeisen Bank O/Katowice
    29 1750 1019 0000 0000 1143 1647
    tytuł przelewu: opłata wpisowa

   Dokumenty do pobrania:

   • Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych - pobierz
   • Regulamin studiów- pobierz
   • Regulamin opłat - pobierz

   Warunkiem przyjęcia na studia w WSB jest:

   • Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
   • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
   • Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej (poza okresem promocji).

   Zasady płatności
   Opłata za naukę składa się z:

   • bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł (poza okresem promocji)
   • czesnego
   • opłaty administracyjnej końcowej w wysokości 95 zł.

   Na życzenie słuchaczy Uczelnia wystawia faktury VAT.

   • Zamówienie na fakturę VAT - gdy płatnikiem jest słuchacz -  pobierz
   • Zamówienie na fakturę VAT - gdy płatnikiem jest firma -  pobierz

   Dokument nalezy skłądać w Biurze Rekrutacji WSB w Szczecinie
   al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
   godziny otwarcia: pon.-pt. 9:00-17:00, sob: 10:00-14:00
   tel.: 91 422 58 58
   e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

   Adres do korespondencji
   Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
   Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
   al. Wojska Polskiego 128
   70-491 Szczecin
   z dopiskiem "Biuro Rekrutacji"