Organizacja studiów

Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie !

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje i zdobyć nowy zawód, praktyków chcących podbudować swoje doświadczenie zawodowe formalnym wykształceniem oraz dla osób pragnących zaktualizować posiadaną wiedzę.

Organizacja zjazdów

Program studiów podyplomowych w WSB realizowany jest w trakcie weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy  w miesiącu w soboty i niedziele. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Studa tradycyjnedo_wyciecia_tradycyjne.jpg
To najbardziej popularny sposób studiowania:

 • wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
 • zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (soboty i niedziele)
 • zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 

Studia onlineikonka_studia_online.jpg
Studia online w WSB wykorzystują najnowocześniejsze osiągnięcia techniki, aby efektywnie i wygodnie kształcić na odległość. To studia dla osób, które dobrze potrafią zarządzać swoim czasem, zmotywowanych i zaangażowanych. Całość studiów realizowana jest na interaktywnej platformie zdalnego nauczania, która umożliwia prowadzenie interaktywnych zajęć:

 • Pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie 24h/dobę
 • Multimedialne wykłady online (wykład w formie filmu zintegrowanego ze slajdami)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania rozwijające określone umiejętności i weryfikujące zdobytą wiedzę
 • Zadania i testy zaliczeniowe online dostępne w ściśle określonych terminach
 • Komunikacja poprzez forum dla słuchaczy i wykładowców
 • Kontakt z wykładowcą w formie mailowej

 

Studia Blended learningikonka_blended_learning.jpg
Blended learning to nowoczesna formuła studiowania łącząca wygodę studiowania online(w dowolnym miejscu i czasie) oraz zajęć w uczelni. To propozycja dla osób dobrze zorganizowanych i zmotywowanych do samodzielnej nauki, ale również ceniących sobie bezpośredni kontakt z wykładowcą i innymi słuchaczami:

 • Materiały w formie  interaktywnego podręcznika multimedialnego na platformie, dostępne 24h/dobę
 • Ćwiczenia interaktywne oraz filmy z wykładowcami zintegrowane ze slajdami
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania rozwijające określone umiejętności i weryfikujące zdobytą wiedzę
 •  Zadania sprawdzane przez wykładowców i testy zaliczeniowe online dostępne w ściśle określonych terminach
 •  Minimum 4 zjazdy w uczelni w trakcie trwania studiów (zajęcia odbywają się w piątek w godz. 16:00-21:00 oraz soboty i niedziele w godz.9:00-18:00) ,
 • W trakcie zjazdów i warsztatów możliwość do pogłębienia wiedzy i rozwoju umiejętności poprzez wspólną realizację zadań, case study,
 •  Komunikacja poprzez forum dla słuchaczy i wykładowców oraz w formie bezpośrednich konsultacji w czasie zjazdów
 • Kontakt z wykładowcą w formie mailowej

Zalety studiowania w trybie blended learning:

 • Wygoda – studiujesz gdzie chcesz i kiedy chcesz, sam zarządzasz swoim czasem
 • Elastyczność – dostosowujesz tempo nauki do swoich możliwości
 • Jakość – otrzymujesz kompletną wiedzę w różnych formach (materiały, ćwiczenia, zadania, wykłady online, slajdy, zjazdy na uczelni)
 • Zaangażowanie – wyznaczone ramy czasowe, które mobilizują Cię do systematycznej nauki
 • Networking – dzięki zjazdom w uczelni oraz kontaktom online budujesz relacje ze słuchaczami i wykładowcami

blended_learning4-01.jpg

Materiały dydaktyczne

Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Świadectwo i warunki ukończenia

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i na życzenie w języku angielskim uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, napisanej pod kierunkiem promotora lub zdanie egzaminu dyplomowego, który może mieć charakter projektu praktycznego. Na wybranych kierunkach obowiązuje także obrona pracy dyplomowej.

Opiekun studiów

Opiekun studiów jest gwarantem, że każdy słuchacz:

 • na bieżąco otrzymuje wszelkie informacje na temat studiów i ich organizacji
 • ma zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
 • ma stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.

Opiekun pomaga też na bieżąco, podczas zjazdów rozwiązywać wszelkie problemy słuchaczy  związane z tokiem studiów.

Biblioteka
Bogato wyposażona biblioteka to miejsce, w którym słuchacze studiów podyplomowych odnajdą ciszę i warunki sprzyjające nauce, pisaniu prac i przygotowywaniu prezentacji. Wśród licznych publikacji każdy, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę biznesową, odnajdzie interesujące go materiały.

Extranet
Extranet to wewnętrzna platforma komunikacyjna Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie, stworzona w celu zminimalizowania dokonywanych formalności oraz ułatwienia przepływu informacji między słuchaczami a Uczelnią. Za jej pomocą przez całą dobę i z każdego miejsca na świecie słuchacze mają dostęp do:

 • harmonogramu zajęć
 • informacji na temat płatności
 • materiałów dydaktycznych
 • informacji dotyczących zmian w planach zajęć
 • ogłoszeń i aktualności.

 

Warsztaty gry, case, symulacje
Zajęcia na studiach podyplomowych mają na celu kształtowanie praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej oraz swobodnym poruszaniu się po rynku. Doskonałym sposobem weryfikacji własnych predyspozycji jest uczestnictwo w:

 • warsztatach
 • grach biznesowych
 • symulacjach
 • analizach przypadków
 • prezentacjach.

W symulowanej rzeczywistości uczestnicy doskonalą umiejętności:

 • podejmowania decyzji
 • analizy sytuacji,
 • racy w grupie
 • delegowania uprawnień
 • zarządzania
 • negocjacji
 • komunikacji.

Czy wiesz, że: