Zobacz inny kierunek

Specjalista HR


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja trwanowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Specjalista HR - studia na WSB w Szczecinie 
 
Cel
Celem programu jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkim, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania. 
 
Korzyści

Oferowany proces kształcenia pozwoli słuchaczom na dokonanie wieloaspektowego wglądu w istotę efektywnych procesów zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji. Celem studiów jest również kształtowanie świadomości pełnionych ról zawodowych oraz optymalnych ścieżek rozwoju zawodowego profesjonalnego specjalisty HR.

Program studiów został zaprojektowany tak, aby pomóc specjalistom HR w odpowiednim przygotowaniu się do pełnienia roli partnera i doradcy wspierającego menedżerów m.in. w procesach doboru pracowników, motywowania, wynagradzania, oceniania czy szkolenia z uwzględnieniem wskaźników efektywności i dbałości o budżet.

Uczestnicy
Studia adresowane są do początkujących specjalistów w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz osób zainteresowanych profesjonalnymi formami rozwoju w tej dziedzinie bez wcześniejszych doświadczeń w środowisku pracy. 
 
Program kierunku: 
Program studiów podyplomowych na kierunku Specjalista HR w WSB w Szczecinie.
 
miesiące nauki: 9
liczba godzin: 170
liczba zjazdów: 9-10
 
Funkcje działu personalnego (24 godz.)
 
1. Funkcja działu personalnego  - 4 godz.
 
 • funkcje i cele działu personalnego,
 •  miejsce ZZL w strukturze,
 • budowanie wizerunku pracodawcy.

2. Budowanie kultury organizacyjnej – 4 godz.

 • teoria Hofstede,
 • Model kultury organizacyjnej wg E. Sheina,
 • charakterystyka kultury w organizacji,
 • kreowanie wartości i wizji firmy.

3. Budowanie zespołów  - 4 godz.
4. Budowanie wizerunku HR- 4 godz.
5. Narzędzia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej – 4 godz.
6. Employer Branding (budowanie marki pracodawcy) – 4 godz.

Rekrutacja i Selekcja pracowników ( 32 godz.)

1. Planowanie zatrudnienia – 8 godz.

 • Przewidywanie  zapotrzebowania zasobów ludzkich
 • Analiza dostępności zasobów ludzkich
 • Budowa planów zatrudnienia
 • Etapy w pozyskiwaniu nowych pracowników

2. Metody pozyskiwania pracowników -  8 godz.

 • Zasady tworzenia opisu stanowiska oraz profilu kandydata
 • Tworzenie ogłoszeń z ofertą pracy
 • Źródła pozyskiwania kandydatów
 • Direct search

3. Rekrutacja pracowników  - 8 godz.

 • Kompetencje rekrutera
 • Wybór metod rekrutacji
 • Współpraca z agencjami pracy tymczasowej
 • Zasady tworzenia raportu skuteczności działań rekrutacyjnych

4. Selekcja kandydatów – 8 godz.

 • Analiza dokumentów aplikacyjnych kandydata
 • Wywiad telefoniczny
 • Testy psychometryczne i osobowościowe
 • Assessment Center
 • Etapy i schemat  rozmowy rekrutacyjnej
 • Wywiad behawioralny
 • Skutki złej decyzji w wyborze kandydata
 • Case study jako  metoda wspierająca proces selekcji

Ochrona danych osobowych ( 6 godz.)

 • Źródła prawa ochrony danych osobowych
 • Prawa i obowiązki administratora danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zasady udostępniania danych osobowych z uwzględnieniem zmian nowelizujących
 • Działalność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Modele i profile stanowisk pracy  ( 8 godz.)

 • Etapy tworzenia opisów stanowisk
 • Analiza procesów pracy
 • Określenie celu stanowisk pracy
 • Zasady tworzenia  zadań i czynności realizowanych na poszczególnych stanowiskach (profil zadaniowy)
 • Określenie wymagań kompetencyjnych (profil kompetencyjny)
 • Umiejscowienie stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej (zależność służbowa, plany następstw)

Proces wdrożenia pracownika do pracy ( 6 godz.)

 • Istota i przebieg procesu adaptacyjnego
 • Narzędzia adaptacji pracowniczej 
 • Szkolenia i Coaching
 • Mentoring

Zarządzanie procesem szkoleń pracowniczych (8 godz.)

 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Projektowanie szkoleń
 • Role trenera
 • Zasady nauczania dorosłych
 • Etapy budowania programu szkoleniowego 
 • Metody szkoleniowe
 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Ścieżki karier
 • Program rozwoju talentów

Nowoczesne systemy ocen pracowniczych (8 godz.)

 • Cele systemu ocen pracowniczych
 • Rodzaje ocen pracowników – dobór systemu do potrzeb organizacji
 • Elementy i narzędzia oceny okresowej

Budowa i rola systemów motywacyjnych w organizacji ( 16 godz.)

 • Cele i rola systemów motywacyjnych
 • Motywacja a ocena pracowników
 • Rodzaje systemów motywowania
 • Tworzenie systemów motywacyjnych
 • Zalety i korzyści systemów motywacji
 • Podstawy psychologiczne motywacji
 • Jak skutecznie motywować , krytykować i chwalić

Budowa systemu wynagrodzeń ( 8 godz.) 

 • Opis stanowisk pracy
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Budowanie kategorii zaszeregowania oraz tabeli płac zasadniczych
 • Budowa systemu płacy zmiennej

Zarządzanie konfliktem w zespole ( 6 godz.)

 • Rodzaje konfliktów
 • Pozytywne i negatywne skutki konfliktu
 • Formy zarządzania konfliktem
 • Rola mediatora
 • Strategie rozwiązywania konfliktów

Pomiar efektywności działań w polityce personalnej ( 6 godz.)

 • Audyt HR jako metoda pomiaru działań personalnych
 • Pomiar efektywności procesów rekrutacyjnych i adaptacyjnych
 • Pomiar efektywności procesów szkolenia i rozwoju pracowników
 • Rotacja pracowników i jej wpływ na organizację

Prawne podstawy zarządzania kadrami ( 42 godz.)

 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Stosunek pracy i umowy cywilno - prawne
 • Zasady tworzenia akt osobowych
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym pracowników i  zleceniobiorców
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Wynagrodzenia i jego ochrona
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze i inne nieobecności
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Kary porządkowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rozwiązywanie stosunków pracy  i komunikowanie trudnych decyzji

FORMA ZALICZENIA 

Test semestralny oraz egzamin końcowy
 

Wykładowcy: 

Kinga Stępień

Kinga Stępień jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Od ponad 15 lat jest związana z obszarem HR – doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmach polskich i spółkach z kapitałem zagranicznym. Przez osiem lat pracowała na stanowisku menedżerskim w dużej międzynarodowej firmie, będącej jednym z wiodących dostawców usług HR w Polsce. Prowadziła mi.in. doradztwo z zakresie zatrudniania i zarządzania pracownikami, poprawy produktywności i organizacji pracy , opracowywała  i wdrażała programy motywacyjne dla pracowników , a także służyła wsparciem w zakresie praktycznego wykorzystania przepisów prawa pracy, rekrutacji, selekcji oraz planowania zatrudnienia.
Obecnie Kinga Stępień pracuje w międzynarodowej organizacji , która jest światowym liderem wśród firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Na stanowisku National Administration Managera sprawuje merytoryczny nadzór nad rozproszonym zespołem specjalistów ds. kadr , wdraża procedury i usprawnienia w obszarze HR, przeprowadza audyty a także organizuje i  prowadzi szkolenia w zakresie prawa pracy.

Robert Birnbach
Współautor narzędzia szkoleniowego MANAGERIOUS (www.managerious.pl), hobby trekking górski, ekstremalne marsze, gry strategiczne, literatura: reportaż, literatura górska.
 
dr Sylwia Olszewska
Psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorantka UG.
Absolwentka uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr nauk o rodzinie. Ukończone szkolenia z zakresu: Coachingu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zachowań asertywnych, Skutecznych negocjacji w biznesie i wielu innych. Autorka wielu publikacji. Trener szkoleniowiec psychologii biznesu i technik NLP. Jako trener związana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu WE w Szczecinie od 2009r.
12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł260 zł355 zł295 zł1775 zł1475 zł3550 zł2950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256