Studia MBA

serwis_maly.jpg

Studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie realizowane są od 2013 roku. Ich celem jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i kształtowanie w nich postawy lidera.
Partnerem merytorycznym programu jest amerykańska uczelnia -  Franklin University.

  • studia trwają 2 lata i obejmują 20 modułów
  • zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu
  • językiem wykładowym jest język polski
  • partnerem biznesowym programu jest  ZPPZ Lewiatan
  • moduły obejmują takie zagadnienia jak m.in.: ekonomia, zarządzanie, prawo, finanse, marketing czy umiejętności miękkie
  • podczas studiów słuchacze mają możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Franklin University w Columbus Ohio.

Osoby zainteresowane studiami MBA zapraszamy do kontaktu:

Biuro Programu MBA
mba@wsb.szczecin.pl
tel. 602 646 460

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w serwisie WWW.STUDIAMBA.WSB.PL