Najważniejsze informacje w związku z koronawirusem

Decyzją Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia prowadzone będą zarówno w formie zdalnej, jak i w formie hybrydowej, czyli dającej możliwość realizacji części zajęć w salach wykładowych, co jest zgodne z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2020 r.
Rozwiązania te wprowadzamy, kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie całej społeczności Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz chęcią zapewnienia komfortowych i przyjaznych warunków kształcenia naszym studentom. 
W przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć w salach wykładowych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić tylko w formie zdalnej. Jesteśmy gotowi na każdy z możliwych wariantów kształcenia.

Studenci o kształceniu zdalnym

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa dla wszystkich nas była dużym wyzwaniem organizacyjnym. Staraliśmy się płynnie przejść w tryb kształcenia zdalnego tak, by nasi studenci mogli kontynuować naukę, a część z nich również ukończyć studia i zdobyć dyplom. Ważne dla nas było również to, by zdalna nauka przynosiła takie same efekty jak ta w czasie, gdy zajęcia odbywały się w murach uczelni. O to, czy nam się to udało, zapytaliśmy naszych studentów.


W dniach 29.05-21.06.2020 r. przeprowadziliśmy badanie satysfakcji studentów z kształcenia i obsługi administracyjnej w formie zdalnej w Wyższych Szkołach Bankowych. W badaniu wzięło udział 11 818 studentów I i II stopnia. Z jego wynikami można zapoznać się tutaj.

Działy obsługowe

Zgodnie z zachowaniem zasad sanitarnych, są dla Was dostępne na miejscu Dziekanat, Biuro Karier i Praktyk, Dział Szkoleń oraz Dział Studiów Podyplomowych i MBA. Zachęcamy, do wcześniejszego kontaktu telefonicznego - aby umówić spotkania na konkretną godzinę. Dokumenty dla Dziekanatu oraz Biura Karier i Praktyk możecie zostawić również we wrzutni, znajdującej się na parterze budynku obok Biura Rekrutacji.


Numery telefonów oraz adresy e-mail do poszczególnych działów możecie znaleźć na stronie Internetowej naszej uczelni: https://www.wsb.pl/szczecin/kontakt

 

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z Władzami uczelni. W tym celu prosimy, o kontakt z Kancelarią uczelni, poprzez e-mail: kancelaria@wsb.szczecin.pl


Cały czas najważniejsze jest dla Was Wasze bezpieczeństwo, dlatego prosimy Was, abyście podczas wizyt, przestrzegali wszystkich wyznaczonych norm sanitarnych, które pomagają chronić nas wszystkich. Decydując się na odwiedzenie naszej uczelni, pamiętajcie o: dezynfekcji rąk, zachowywaniu dystansu oraz używaniu maseczek. Zwróćcie uwagę na instrukcje dotyczące odpowiednich zachowań, tak aby każdy z Was mógł zrealizować cel swojej wizyty w bezpieczny sposób.


Jeżeli w ciągu ostatnich dni: mieliście kontakt z kimś chorym, albo macie objawy przeziębienia takie jak temperatura czy kaszel, zostańcie w domu i skontaktujcie się z nami, za pomocą e-maila bądź telefonu. Pamiętajcie, że wszystkie zasady zostały wprowadzone w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Legitymacje studenckie

Zgodnie z informacją podaną przez MNiSW, w dniu 19 maja 2020 r. , nie ma konieczności osobistego przedłużania ważności legitymacji studenckiej.

"Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni". Źródło komunikatu.

FAQ

  1. Jak będzie wyglądało kształcenie w nowym roku akademickim? Decyzją Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia prowadzone będą zarówno w formie zdalnej, jak i w formie hybrydowej. Dowiedz się więcej.
  2. Na czym będzie polegać nauka po przejściu na formę hybrydową? Forma hybrydowa to tryb kształcenia łączący: zajęcia realizowane tradycyjnie w sali wykładowej; w obecności części grupy z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego; z jednoczesną  transmisją on-line (streamingiem audio i video) dla drugiej części grupy pozostającej poza budynkiem uczelni.
  3. Jak będzie przebiegało kształcenie zdalne w roku akademickim 2020/2021? Wszystkie zajęcia realizowane będą za pośrednictwem narzędzi pozwalających na: bieżący kontakt z wykładowcą; prowadzenie dyskusji i zadawanie pytań; pracę w podgrupach nad projektami realizowanymi z kolegami ze studiów. Dowiedz się więcej o tym jak naukę wspieramy technologią.
  4. Jak dobrze przygotować się do zajęć online? Poznaj 10 naszych wskazówek :-)
  5. Jak wygląda możliwość wyjazdów w ramach Erasmus? Wszystkie wyjazdy w ramach programu Erasmus, w związku z obecną sytuacją  zostają odwołane.
  6. Jak zdobyć podpisy wykładowców do podania? Prosimy o wysyłanie podań zeskanowanych z własnoręcznym podpisem na maila dziekanat@wsb.szczecin.pl (bez podpisów wykładowców).