Wydawnictwo WSB

Wydawnictwo WSB działa przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
od 1994 r., czyli od momentu powstania pierwszej WSB. Pierwotnym zadaniem wydawnictwa była niekomercyjna działalność edytorska, mająca na celu zapewnienie studentom macierzystej Uczelni podręczników możliwie najlepiej dostosowanych do programów nauczania wykładanych przedmiotów, zwłaszcza książek, które uwzględniałyby specyfikę funkcjonowania polskiej gospodarki doby transformacji systemowej.

W wydawnictwie powstawały początkowo skrypty i podręczniki, ale również powielano testy, materiały dydaktyczne, raporty z badań, wykłady otwarte i inne opracowania niezbędne w dydaktyce szkoły wyższej.

Specjalistyczne wydawnictwo akademickie z czasem stało się znaczącym obszarem działalności WSB; z jednej strony służy studentom, z drugiej – daje możliwość szerszej prezentacji dorobku naukowego pracowników naukowym i naukowo-dydaktycznych. Książki Wydawnictwa WSB są dostępne na ogólnopolskim rynku księgarskim, a nakłady niektórych tytułów sięgały 10-15 tys. egzemplarzy.
W 1995 r. wprowadzono wydawane tytuły do sprzedaży detalicznej.

Autorami ponad 500 tytułów książek, które do tej pory ukazały się nakładem wydawnictwa, są nie tylko wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej, ale również pracownicy naukowi z innych ośrodków akademickich oraz doświadczeni praktycy, zajmujący się także działalnością dydaktyczną.

Dzięki dużemu wsparciu Władz Uczelni WSB w Poznaniu udało się w krótkim czasie osiągnąć wysoki poziom merytoryczny i edytorski pierwszych publikacji oraz wyraźnie zaznaczyć obecność nowej oficyny na polskim rynku książki naukowo-dydaktycznej. Na VI Targach Książki Akademickiej ATENA'98 wydawnictwo zdobyło wyróżnienie za książkę Krzysztofa Nowaka „Polski rynek kapitałowy”, a w roku 1999 za książkę Tomasza Narożnego „Prawo bankowe”.

Obecnie nakładem Wydawnictwa WSB ukazuje się rocznie ponad 20 nowych tytułów. Cieszą się one zainteresowaniem nie tylko studentów WSB, ale i innych czytelników w całej Polsce. Świadczy o tym rosnąca systematycznie sprzedaż książek oraz coraz większa liczba potencjalnych autorów zgłaszających do wydawnictwa ciekawe propozycje wydawnicze. W planie wydawniczym umieszczane są zarówno publikacje pracowników WSB w Poznaniu, jak i siostrzanych uczelni w Chorzowie, Gdańsku czy Wrocławiu.

Plan wydawniczy
Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przewiduje publikowanie podręczników akademickich, głównie o profilu ekonomicznym i prawnym, zbiorów ćwiczeń i zadań, materiałów źródłowych, tekstów wybranych, skryptów uczelnianych, prac dydaktyczno-naukowych zawierających wykłady i materiały seminaryjne oraz publikacji badawczych, przeglądowych i informacyjnych.

Szczególną grupę opracowań stanowią podręczniki zawodowe (fachowe), których celem jest przekazywanie informacji naukowych specjalistom, głównie ekonomistom i prawnikom zatrudnionym w różnych zawodach. W ofercie pojawiają się też książki popularnonaukowe, prezentujące informacje naukowe niespecjalistom w celu zaspokojenia ich naukowych zainteresowań (są to np. poradniki podatkowe, ubezpieczeniowe, dotyczące prowadzenia księgowości w małych podmiotach gospodarczych czy działalności marketingowej).

Książki Wydawnictwa WSB w Poznaniu są dostępne w bibliotece WSB.