Realizowane badania

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu rachunkowości wspomagającego procesy decyzyjne w logistyce przedsiębiorstw oraz wspomagającego ich działalność (podniesienie efektywności funkcjonowania). Wskazanemu głównemu celowi zostały podporządkowane następujące cele cząstkowe:

  • wskazanie narzędzi rachunkowości wspomagających procesy decyzyjne w logistyce przedsiębiorstw,
  • analiza stopnia wykorzystania narzędzi rachunkowości w logistyce przedsiębiorstw działających w Polsce, Niemczech i Białorusi,
  • wskazanie obszarów dysfunkcyjnych w rachunkowości dla potrzeb logistyki,
  • identyfikacja pożądanych cech narzędzi rachunkowości dla potrzeb logistyki w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, Niemczech i Białorusi,
  • wskazanie na znaczenie działań logistycznych w przedsiębiorstwie w kontekście tworzenia wewnętrznie generowanej wartości firmy,
  • dobór narzędzi rachunkowości w logistyce do współczesnych uwarunkowań gospodarczych w Polsce, Niemczech i Białorusi,
  • scalanie podsystemów rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej,
  • ukierunkowanie modelu pod wytyczne rachunkowości dla potrzeb ochrony środowiska.

Podstawą procesów badawczych i możliwości prowadzenia badań naukowych oraz aplikowania o granty badawcze jest budowanie zespołów naukowych, a także współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce.