Konferencje i seminaria

   VIII KONFERENCJA NAUKOWA

                   PORTY MORSKIE 2014

VIII Konferencja Naukowa
„PORTY MORSKIE 2014”
Szczecin, 16 października 2014

Szanowni Państwo,
nawiązując do tradycji siedmiu poprzednich konferencji  

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

oraz
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowej „Porty Morskie 2014”, która odbędzie się pod hasłem:

POLSKIE PORTY MORSKIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

UNII EUROPEJSKIEJ 2020

Po 6 latach zawieszenia wracamy do kontynuacji liczącej się w środowisku gospodarki morskiej konferencji naukowej PORTY MORSKIE. Nawiązywać ona będzie do odbywającej się też od 11 lat konferencji „Transport Morski”. W kolejnych latach konferencje te organizowane będą naprzemiennie co 2 lata, przez tych samych organizatorów.

Celem konferencji PORTY MORSKIE będzie podsumowanie efektów nowych inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich zrealizowanych w oparciu o środki finansowe Unii Europejskiej z lat 2006-2013 oraz dyskusja nad strategią rozwoju polskich portów morskich i zmianami zagospodarowania przestrzennego, technicznego i funkcjonalnego w oparciu o środki nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Przedmiotem dyskusji będą też kierunki zmian dostępu do portów morskich od strony przedpola i zaplecza gospodarczego.

Do udziału w konferencji zostaną  zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych oraz  eksperci i specjaliści zajmujący się problematyką rozwoju portów morskich w kontekście  realizowanych i przyszłych inwestycji infrastrukturalnych wspieranych przez unijne dotacje oraz przedstawiciele beneficjentów środków finansowych Unii Europejskiej.

Z poważaniem,
Koordynator merytoryczny Konferencji
prof. dr hab. Henryk Salmonowicz

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

900                Akredytacja uczestników konferencji
945                Otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości
1000 – 1115   PANEL I

PRZEMIANY POLSKICH PORTÓW MORSKICH W OPARCIU O ŚRODKI PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ LAT 2007-2013

1115 – 1145   Przerwa kawowa
1145 – 1300   PANEL II

NOWE FUNKCJE GOSPODARCZE ORAZ KIERUNKI ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, TECHNICZNEGO I FUNKCJONALNEGO POLSKICH PORTÓW MORSKICH W PERSPEKTYWIE ROKU 2020 I DALSZYCH LAT

1300 – 1315    Przerwa kawowa
1315 – 1445    PANEL III

PRZEMIANY RYNKU USŁUG PORTOWYCH ORAZ DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ POLSKICH PORTÓW MORSKICH OD STRONY ZAPLECZA I PRZEDPOLA

1445 – 1500   Zamknięcie konferencji
1500              Lunch w restauracji hotelowej

Tematy do dyskusji

 1. Miniona oraz nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej
 2. Zarządzanie i prawne aspekty funkcjonowania portów morskich
 3. Strategia rozwoju polskich portów morskich
 4. Rozwój korytarzy sieci bazowej TEN-T.
 5. kREOWANIE STRUMIENI RUCHU TOWAROWEGO W KORYTARZACH SIECI ten-t.
 6. Nowe funkcje gospodarcze polskich portów morskich
 7. Inwestycje infrastrukturalne
 8. Przemiany rynku usług portowych
 9. Transport zaplecza i przedpola polskich portów morskich
 10. Wpływ pogłębienia toru wodnego na aktywizację usług portowych
 11. Możliwości aktywizacji usług transportowych
 12. Zmiany struktury portowego aparatu usługowego
 13. Prawne aspekty funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich (prawo krajowe i prawo UE)    
 14. Społeczna odpowiedzialność w strategii portów morskich
 15. Zaangażowanie portów morskich w ograniczeniu negatywnych efektów zewnętrzynych, generowanych przez porty dla środowiska.

MIEJSCE

Radisson Blu Hotel w Szczecinie, Pl. Rodła 10, sala Norwid I-II

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

prof. dr hab. Henryk Salmonowicz - przewodniczący Rady
prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Czesława Christowa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski – Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Leon Dorozik – Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Elżbieta Gołembska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski - Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. Marek Grzybowski – Akademia Morska w Gdyni
prof. UG, dr hab. Hanna Klimek – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jerzy Kubicki - Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. Jerzy Kujawa  -  Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks -  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
prof. WSB, dr hab. Magdalena Majchrzak - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Jouri N. Semenov – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Maciej Taczała – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. zw. dr hab. Janusz Żurek - Uniwersytet Gdański

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Włodzimierz Zasadzki
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Aneta Szreder-Piernicka
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

Jarosław Kotarski
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

Bartłomiej Pachis
Polskie Terminale SA

WAŻNE TERMINY

Ważne terminy
20 maja 2014|
termin nadsyłania tematu wraz ze streszczeniem artykułu w języku polskim i języku angielsk
18 sierpnia 2014
 ostateczny termin nadesłania pełnych tekstów artykułów

1 października 2014
termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Nocleg

Organizatorzy oferują pomoc w rezerwacji noclegu z 15 na 16 października w Radisson Blu Hotel, w cenie 380,00 zł/ jednoosobowy i 420,00 zł/ dwuosobowy.

Aby zarezerwować nocleg należy wypełnić Kartę Zgłoszenia i przesłać e-mailem na adres: a.jatczak@port.szczecin.pl.

UDZIAŁ W KONFERENCJI I MATERIAŁY KONFERENCJNE
Udział w tegorocznej konferencji jest BEZPŁATNY.

Nadesłane w terminie, zgodne z wymogami technicznymi oraz pozytywnie zrecenzowane artykuły, zostaną opublikowane w specjalnej monografii naukowej. Gotowe artykuły prosimy nadsyłać na adres e-mailowy: a.jatczak@port.szczecin.pl

WYMAGANIA WYDAWNICZE
Strona formatu A4, edytor MS Word, marginesy pierwszej strony: górny 5 cm, dolny 3,3 cm, lewy i prawy po 2,75 cm, czcionka Times New Roman, interlinia pojedyncza. Marginesy następnych stron: górny 3,8 cm, dolny 3,3 cm, lewy i prawy po 2,75 cm.

 • 3 wiersze puste 12pkt od marginesu górnego strony

Imię i nazwisko autora (14 pkt.)
Nazwa instytucji (12 pkt.)
Jeden wiersz pusty (10 pkt.)
Imię i nazwisko współautora (14 pkt.)
Nazwa instytucji (12 pkt.)

 • 4 wiersze puste 12 pkt.

TYTUŁ (wyśrodkowany, wielkie litery 16 pkt., pogrubiona)

 • 2 wiersze puste 12 pkt.

Streszczenie: (słowo streszczenie czcionka 10 pkt. pogrubiona) szerokość kolumny 14 cm (wcięcie z prawej i lewej po 1 cm, tekst streszczenia czcionką 10 pkt. normalna)

Słowa kluczowe: kilka słów kluczowych

 • 2 wiersze puste 12 pkt.

1. tytuł rozdziału
(wyśrodkowany, wielkie litery 14 pkt., pogrubiona)

 • 2 wiersze puste 12 pkt.

Tekst właściwy rozdziału (czcionka 12 pkt., wcięcie akapitu 5 mm, interlinia pojedyncza, tekst wyjustowany, brak odstępu pomiędzy akapitami)

 • 2 wiersze puste 12 pkt.

1.1. Tytuły podrozdziałów (wyśrodkowane, czcionka 12 pkt., pogrubiona)

 • 1 wiersz pusty 12 pkt.

Tekst właściwy podrozdziału tak jak rozdziału.

Rysunki wyśrodkowane w tekście. Ostęp od tekstu do rysunku jeden wiersz pusty 11 pkt. Podpisy pod rysunkami wyśrodkowane, czcionka 10 pkt. Numeracja rysunków po lewej stronie podpisu w formie Rys. numer rysunku. Opis.

Tablice wyśrodkowane, odstęp od tekstu jeden wiersz pusty. Tytuł tablicy (11 pkt.) - na górze tablicy- czcionka pogrubiona wyśrodkowany, nad tytułem przy prawym marginesie napis Tablica z podaniem jej numeru.

Wzory pisane w edytorze wzorów np. Microsoft Equation 3,0 (wyśrodkowane)

 • przed i po wzorze 1 wiersz pusty 12 pkt.

Wzór oznaczony numerem w nawiasie okrągłym z wyrównaniem do prawego marginesu.

Strony nienumerowane. Na wydruku artykułu, jeśli będzie wymagany, prosimy
o ponumerowanie stron ręcznie.

 • 1 wiersz pusty 12 pkt.

Bibliografia (12 pkt. pogrubiona, wyśrodkowane)

 • 1 wiersz pusty 12 pkt.
 1. Nazwisko autora (autorów) i pierwsza litera imienia (imion).: Tytuł książki. Nazwa wydawnictwa, Miejsce i rok wydania. (stosować czcionkę 10 pkt.)
 2. Nazwisko autora (autorów) i pierwsza litera imienia (imion).: Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma, numer tomu, numer stron, rok wydania, numer bieżący.
 3.  ….

Pozycje bibliograficzne w układzie alfabetycznym lub w kolejności cytowania.

TITLE OF ARTICLE (11 pkt. bold, wersaliki, wyśrodkowane)

 • 1 wiersz pusty 11 pkt.

Abstract: (słowo streszczenie bold czcionka 10 pkt.) szerokość kolumny 14 cm

(wcięcie z prawej i lewej po 1 cm, tekst streszczenia czcionką 10 pkt. normalna)

Keywords: kilka słów kluczowych

Jeśli praca jest napisana w języku angielskim streszczenie na końcu pracy, tytuł i słowa kluczowe prosimy podać w języku polskim.

WZÓR STRESZCZENIA

 • 3 wiersze puste 12 pkt. od marginesu górnego strony

Imię i nazwisko autora[1] (12 pkt.)
Imię i nazwisko współautora[2] (12 pkt.)

 • 3 wiersze puste 12 pkt.

TYTUŁ (wyśrodkowany, wielkie litery 14 pkt., pogrubione)

 • 1 wiersz pusty 12 pkt.

Streszczenie: (czcionka 11 pkt. pogrubiona) szerokość kolumny 14,5 cm tekst wyjustowany wcięcie z prawej i lewej po 0,5 cm, tekst streszczenia (czcionka 11 pkt. normalna)

Słowa kluczowe: (czcionka 11 pkt. pogrubiona) kilka słów kluczowych (czcionka 11 pkt. normalna)

(3 wiersze puste 12 pkt.)

PAPER TITLE IN ENGLISH (14 pkt. bold, capitals, centered)

 • 1 wiersz pusty 12 pkt.

Abstract: (bold font 11 pts., column width is 14.5 cm the indentation on the right and left of 0.5 cm,) the summary text (font 11 point Normal. Full justify text)

Keywords: some keywords (font 11 pts. normal)

Abstracts along with keywords in English and Polish to fill an entire page.
Page Margins: Left and right after the 2.75 cm, 4.5 cm top, bottom 3 cm
Only font Times New Roman, line spacing 1

Streszczenia razem ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim mają wypełnić całą jedną stronę.

Marginesy strony: lewy i prawy po 2,75 cm; górny 4,5 cm; dolny 3 cm, czcionka tylko

Times New Roman, interlinia 1

Artykuły, które nie będą spełniały powyższych wymogów, zostaną odesłane autorom w celu poprawnego sformatowania.

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
tel. 091 43 08 496
e-mail: a.jatczak@port.szczecin.pl
www.zegluga.szczecin.pl[1] Nazwa uczelni, instytucji, adres pocztowy, adres E-mail (czcionka 10 pkt.)

[2] Nazwa uczelni, instytucji, adres pocztowy, adres E-mail (czcionka 10 pkt.)

 

Zrealizowane

Data Konferencja
10-12 czerwca 2012 r.

"Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych II"

 • Cele konferencji:

  • prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk oraz dyskusja na temat przemian społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych i kulturowych zachodzących w dużych ośrodkach miejskich;
  • przedstawienie problematyki gospodarowania przestrzennego zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym;
  • stworzenie szerokiej platformy do dyskusji naukowców, samorządowców oraz służb publicznych nad determinantami kształtującymi rozwój społeczno-gospodarczy w nowych realiach gospodarczych.

  Rada programowa:

  • prof. dr hab. Stanisław Korenik
  • RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
  • prof. dr hab. Beata Filipiak
  • prof. dr hab. Marek Dylewski
  • prof. dr hab. Kazimiera Wilk
  • prof. dr hab. Andrzej Prusek
  • prof. dr hab. Krystian Heffner
  • prof. dr hab. Andrzej Klasik
  • prof. dr hab. Zygmunt Szymla
  • prof. dr hab. Florian Kuźnik
  • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz.

  Kierownictwo naukowe:

  • prof. dr hab. Stanisław Korenik
  • RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
  • prof. dr hab. Beata Filipiak
  • prof. dr hab. Marek Dylewski.
17 maja 2012

 

X ogólnopolska konferencja naukowa - Transport morski 2012"

Celem konferencji jest analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich w międzynarodowych procesach logistycznych w świetle przemian handlu światowego oraz postępu organizacyjnego, technologicznego i prawnego w usługach logistycznych.

Rada programowo-naukowa:

 • prof. dr hab. Henryk Salmonowicz – Przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Czesława Christowa – Akademia Morska w Szczecinie
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Chwesiuk – Akademia Morska w Szczecinie
 • prof. dr hab. Roman Czaplewski – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Marek Dylewski – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • prof. dr hab. Beata Filipiak – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski – Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Marek Grzybowski – Instytut Morski w Gdańsku
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Krawiec – Politechnika Śląska w Katowicach
 • prof. dr hab. Jerzy Kubicki – Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Jerzy Kujawa – Uniwersytet Gdański
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • prof. zw. dr hab. Janusz Saboń – Akademia Morska w Szczecinie
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. zw. dr hab. Janusz Żurek – Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Drożdż – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Jarosław Siergiej – Zarząd Morski Portów Szczecin i Świnoujście
 • Paweł Szynkaruk – Związek Armatorów Polskich
 • Piotr Waszczenko –Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu.
28 marca 2012r

Integralny rozwój organizacji nowe spojrzenie na zmiany, rolę HR i zarządzanie

Celem konferencji jest przedstawienie koncepcji rozwoju organizacji oraz nowej roli konsultanta rozwoju organizacyjnego. Idea i praktyka ISCTM sprowadza się do tego, by zamiast niezależnych działań naprawczych i rozwojowych w zakresie np. szkoleń, coachingu, zarządzania procesami, kaizen realizowanych niezależnie i realizowanych przez zewnętrznych ekspertów, wdrożyć rozwiązania integrujące te działania i angażujące maksymalnie pracowników w proces rozwoju organizacji poprzez ich szeroką partycypację.

6.12.2011 r.

„Zarządzanie finansami w sektorze publicznym – dług publiczny, zagrożenia, kierunki zmian”

Celem naukowym była prezentacja kierunków zarządzania finansami sektora rządowego i samorządowego w warunkach narastającego długu publicznego, diagnoza, propozycje zmian zmierzających do ograniczenia długu publicznego. W trakcie konferencji odbyły się trzy sekcje dyskusyjne:

 • Metody ograniczania długu publicznego. Pozorne i rzeczywiste efekty.
 • Zarządzanie finansami samorządowymi – decyzje, instrumenty, ryzyko.
 • Zarządzanie samorządowym długiem publicznym – aspekty finansowe i płynnościowe.

Naukowy Komitet Programowy:

 • Prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak – Uniwersytet Łódzki - Przewodnicząca
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Nowakowski – Szkoła Główna-Handlowa
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Teresa Famulska – Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. dr hab. Mirosław Wypych – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak  - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
26 maja 2011

"IX Ogólnopolska konferencja naukowa - Transport morski 2011"

Celem tegorocznej konferencji jest analiza i ocena skutków unijnych standardów w zakresie ochrony środowiska morskiego na funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich oraz polskiej żeglugi morskiej. Celem uzupełniającym jest dyskusja nad kondycją, konkurencyjnością i przemianami polskiego transportu morskiego w procesie przemian europejskiego rynku transportowego oraz zmian koniunktury gospodarczej na świecie.

Rada programowo-naukowa:

 • prof. dr hab. Henryk Salmonowicz – przewodniczący Rady
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Chwesiuk – Akademia Morska w Szczecinie
 • prof. dr hab. Marek Dylewski – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski – Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Marek Grzybowski – Instytut Morski w Gdańsku
 • prof. dr hab. Jerzy Kubicki – Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Jerzy Kujawa – Uniwersytet Gdański
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • prof. zw. dr hab. Janusz Soboń – Akademia Morska w Szczecinie
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski – Uniwersytet Gdański
 • prof. zw. dr hab. Janusz Żurek – Uniwersytet Gdański
 • Jarosław Siergiej – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
 • Paweł Szynkaruk – Związek Armatorów Polskich
 • Piotr Waszczenko – Biuro Promocji Żeglugi Bliskiego Zasięgu.
06 grudnia 2011 r.

„Zarządzanie finansami w sektorze publicznym– dług publiczny, zagrożenia, kierunki zmian”

Cel: Przedstawienie kierunków zarządzania finansami sektora rządowego i samorządowego w warunkach narastającego długu publicznego (diagnoza, propozycje zmian zmierzających do ograniczenia długu publicznego.

„Rozwój lokalny i regionalny – instytucje, instrumenty, innowacyjność” - 9-20 października 2010.
Celem nadrzędnym jaki postawili sobie organizatorzy konferencji naukowej było przedstawienie diagnozy w zakresie pożądanych kierunków zarządzania rozwojem lokalnym, determinant kształtujących ten rozwój oraz wskazania na pożądane kierunki jego kształtowania.

W skład Komitetu Programowego Konferencji weszli:

 • Prof. nzw. dr hab. Emilia Denek – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Teresa Famulska – Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Przewodniczący
 • Prof. nadzw. dr hab. Maria Jastrzębska – Uniwersytet Gdański
 • Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Korenik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. nadzw dr hab. Zdzisław Niedzielski – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski –Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk – Uniwersytet Szczeciński
 • Dominik Górski – Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Dr Bogdan Wankiewicz- Starosta Powiatu Wałeckiego
18.05.2010r.

Seminarium naukowe pn. „Ryzyko w finansach i bankowości"

Cel naukowy: przedstawienie diagnozy wpływu ryzyka w finansach i bankowości.

W trakcie seminarium prezentowane będą nie tylko skutki występowania ryzyka, ale instrumenty i rozwiązania mogące przyczynić się do rozwiązania wielu problemów praktyki gospodarczej. Chcemy również stworzyć platformę do dyskusji naukowej na temat wpływu ryzyka na procesy finansowe i na funkcjonowanie instytucji finansowych.

Naukowy Komitet Programowy :

 • Prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak Uniwersytet Łódzki - Przewodnicząca
 • Pani prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska Narodowy Bank Polski
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Nowakowski Szkoła Główna-Handlowa
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Węcławski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Teresa Famulska Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. dr hab. Mirosław Wypych Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Władysław Balicki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.