Kadra dydaktyczna

O poziomie kształcenia na Uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu to grupa około 663 nauczycieli akademickich z istotnym dorobkiem naukowym.

Kadrę dydaktyczną WSB w Szczecinie stanowią:

  • wykładowcy uczelni szczecińskich
  • wykładowcy WSB w Poznaniu
  • doświadczeni praktycy: pracownicy banków, przedsiębiorstw, biur maklerskich, agencji reklamowych i PR, firm ubezpieczeniowych, urzędów kontroli skarbowej, izb i urzędów skarbowych, urzędów celnych, sędziów czy też ekspertów firm konsultingowych. Wielu z nich to potencjalni pracodawcy absolwentów naszej uczelni.

WSB korzysta także z wiedzy i doświadczenia wykładowców zagranicznych, mając stały kontakt z pracownikami uczelni wyższych z takich krajów, jak:

  • USA
  • Holandia
  • Niemcy
  • Finlandia
  • Dania
  • Francja
  • Wielka Brytania.