Twój rozwój z UE

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych funduszy zewnętrznych. Dokładane są starania, aby dzięki możliwości pozyskaniu tych środków oferta WSB stale się wzbogacała i była na bieżąco dostosowywana do dynamicznie zmieniających się wymagań gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 
Realizowane projekty, współfinansowane ze środków zewnętrznych dotyczą m.in.:
  • rozwoju oferty studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz MBA, 
  • upraktyczniania programów kształcenia, 
  •  staży zawodowych, 
  • dodatkowych szkoleń, kursów, doradztwa personalnego i edukacyjno-zawodowego dla odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych, 
  • konferencji i seminariów związanych tematycznie z kierunkami kształcenia, 
  • unowocześniania bazy dydaktycznej, 
  • współpracy z biznesem, instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz szkołami ponadgimnazjalnymi. 
Obecnie w Szczecińskiej WSB realizowane są projekty dotyczące:
  • Rozwoju Kompetencji Studentów dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1:
"Kompetentni i efektywni w branży TSL" (transport – spedycja – logistyka)
  • Staży zawodowych dla studentów dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1:
  • Rozwoju oferty Biura Karier dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1:
 
Więcej informacji na temat projektów WSB Szczecin dofinansowanych ze środków zewnętrznych:
Dział Projektów
70-491 Szczecin, al. Wojska Polskiego 128, pok. 507.1
tel. 91 452 69 69/ 91 452 69 67
oraz na stronie: www.efs.pl