Szkolenia i kursy w Szczecinie

Oferta szkoleń w WSB w Szczecinie skierowana jest do osób aktywnych zawodowo, jak również absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę. Z oferty szkoleń mogą również skorzystać osoby bezrobotne chcące uaktualnić swoje wiadomości i lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.img_0889_0.jpg

Wykładowcy praktycy
Osoby prowadzące szkolenia to doświadczeni trenerzy, którzy przekazują swoją wiedzę i umiejętności na podstawie zdobytych doświadczeń. Ponadto w gronie wykładowców znajdują się wykładowcy cieszący się dużym autorytetem w środowisku akademickim i gospodarczym.

Metodyka szkoleń
Najbardziej skuteczną metodą realizacji szkoleń jest forma wykładowo-warsztatowa zawierająca studia przypadków, sesje superwizyjne, warsztaty z kamerą i interaktywne metody nauczania.

Warsztatowe metody pracy
Szkolenia oferowane przez Wyższą Szkołę Bankową oparte są o jedną z najbardziej efektywnych metod dydaktycznych: warsztatową pracę w małych zespołach. Takie podejście do nauczania pozwala na szybsze zapamiętywanie i pomaga w przekładaniu wiedzy na praktykę.
Uczelnia zapewnia uczestnikom komplet materiałów dydaktycznych opracowany przez prowadzącego zajęcia oraz serwis kawowy i słodką niespodziankę w każdym dniu szkolenia.

Zaświadczenia i certyfikaty
Po każdym szkoleniu, uczestnicy otrzymują zaświadczenie.
Wybrane szkolenia realizowane są we współpracy z zagraniczną uczelnią partnerską, Franklin University z USA – osoby zainteresowane mogą po takim szkoleniu uzyskać certyfikat Franklin University.

Obecnie oferujemy szkolenia z obszarów:okladka_1_0.jpg

 

Zasady Rekrutacji

  • W szkoleniach mogą brać udział absolwenci, obecni słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Bankowej oraz osoby spoza uczelni
  • Każdy uczestnik może brać udział w kilku szkoleniach.
  • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Szkolenie uruchomi się w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej - minimalnej liczby osób.
  • opłatę za szkolenie należy uiścić na poniższe konto:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
29175010190000000007743416
w tytule przelewu proszę wpisać nazwę szkolenia.

Opłatę za szkolenie proszę uiszczać nie wcześniej niż na tydzień przed planowanym szkoleniem

Kontakt:
Magdalena Dolata
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Wojska Polskiego 128, pok. 102
70-491 Szczecin
tel.: 91 452 69 55
e-mail: magdalena.dolata@wsb.szczecin.pl