Zobacz inny kierunek

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja trwa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy - studia na WSB w Szczecinie

W ramach realizowanego programu studiów słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu: zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy według normy PN-N 18001, identyfikacji zagrożeń zawodowych i oceny związanego z występowaniem ryzyka zawodowego itp.
 
To kierunek, dzięki któremu mogę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a praktyczną wiedzę zdobytą na studiach wykorzystać w swojej pracy. Poza tym to doskonała droga, żeby w przyszłości mieć samodzielny zawód. Zdecydowałam się na WSB, ponieważ mają najlepszą ofertę dostępną na rynku pod względem merytorycznym oraz przyjazne warunki studiowania.
Joanna Przybylska
Konsultant personalny w Work Service
 

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach zmieniającej się gospodarki rynkowej.

Korzyści
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, podczas których wykładowcy stosują nowoczesne formy przekazu. Słuchacze mają dodatkową możliwość wzięcia udziału w 50-godzinnym kursie metodyczno-szkoleniowym, który daje uczestnikom uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy 
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.
 
 
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 215
liczba zjazdów: 13-14

WYMAGANIA PRAWNE W ODNIESIENIU DO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (14 godz.)

 • Konwencje i Dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce
 • Wymagania higieniczno – sanitarne dotyczące pomieszczeń 

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE (30 godz.)

 • Choroby zawodowe 
 • Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków 

NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE  I FIZJOLOGICZNE ORAZ ERGONOMIA (16 godz.)

 • Skutki fizjologiczne pracy zmianowej
 • Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
 • Ergonomia
 • Elementy psychologii pracy

CZYNNIKI SZKODLIWE UCIĄŻLIWE I NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU PRACY (42 godz.)

 • Pył
 • Mikroklimat 
 • Drgania mechaniczne 
 • Czynniki biologiczne w środowisku pracy 
 • Czynniki chemiczne w środowisku pracy 
 • Czynniki rakotwórcze 
 • Hałas

ENERGIA ELEKTRYCZNA, PROMIENIOWANIE ORAZ OŚWIETLENIE (21 godz.)

 • Promieniowanie jonizujące
 • Energia elektryczna i elektryczność statyczna. Zagrożenia elektromagnetyczne 
 • Oświetlenie sztuczne

ZAGROŻENIA MECHANICZNE, POMIARY ORAZ OCHRONY INDYWIDUALNE (20 godz.)

 • Zagrożenia mechaniczne 
 • Środki ochrony indywidualnej 
 • Podstawy bezpieczeństwa maszyn
 • Strategia pomiarów środowiska pracy 
 • Ocena zgodności maszyn oraz środków ochrony indywidualnej z wymogami bezpieczeństwa 

ZAGROŻENIA POŻAROWE , WYBUCHOWE , AWARIE CHEMICZNE ORAZ PIERWSZA POMOC (18 godz.)

 • Zagrożenia pożarowe oraz wybuchowe 
 • Poważne awarie chemiczne 
 • Pierwsza pomoc przedlekarska 

ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA SŁUŻBY BHP ORAZ POPULARYZACJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (16 godz.)

 • Metodyka pracy w służbie bhp 
 • Popularyzacja bezpieczeństwa pracy
 • Audyt bezpieczeństwa pracy 
 • Procedury szkoleń w zakresie BHP 

ASPEKTY EKONOMICZNE BHP, RYZYKO ZAWODOWE ORAZ ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (38 godz.)

 • Zarządzanie BHP 
 • Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy 
 • Ocena ryzyka zawodowego 

FORMA ZALICZENIA
Test semestralny oraz egzamin końcowy

Wykładowcy: 

Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy akademiccy, specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz praktycy życia gospodarczego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, certyfikowani wykładowcy w zakresie BHP.

mgr Adam Chodyniecki
trener szkoleń zawodowych, główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej

dr inż. Wojciech Oleszak
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej i licznych studiów podyplomowych. Doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, obecnie współpracujący m.in. z Wyższą Szkołą Humanistyczna TWP w Szczecinie, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołą Biznesu w Pile, Uniwersytetem Szczecińskim. Organizator studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych w WSH TWP w Szczecinie z zakresu kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy. Organizator kursów z szeroko pojętego BHP – przeszkolił ponad 30.000 pracowników. Autor pond 150 publikacji naukowych i dydaktycznych. Aktywny członek organizacji naukowo-technicznych. Posiada liczne odznaczenia i nagrody za osiągnięcia w nauce, technice i dydaktyce.

mgr Marian Szyszko
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie, ukończył studia podyplomowe na kierunku systemowego zarządzania bhp w warszawie oraz w zakresie prawa pracy w Poznaniu.
Uczestnik licznych szkoleń zawodowych i kompetencyjnych, krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji. Członek i przewodniczący grupy Współpracy Administracyjnej ADCO dla Dyrektywy Maszynowej przy Komisji Europejskiej od roku 2003. Członek Grupy Robotniczej SLIC-MACHEX od 2005. Uczestnik międzynarodowych projektów w zakresie bezpieczeństwa turbin wiatrowych, podnośników nożycowych oraz hałasu maszynowego.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś! 

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
300 zł250 zł345 zł285 zł1725 zł1425 zł3450 zł2850 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256