Zobacz inny kierunek

Podatki i doradztwo podatkowe


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja trwa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Podatki i doradztwo podatkowe - studia na WSB w Szczecinie 

Celem studiów jest propagowanie doradztwa podatkowego jako istotnego wsparcia, w szczególności przy prowadzeniu nowoczesnego przedsiębiorstwa, oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę, która pozwoli im na pełnienie funkcji wykwalifikowanych specjalistów – praktyków w dziedzinie podatków.

Wybrałam WSB, ponieważ wiem, że kierunki prowadzone na tej uczelni są tworzone pod potrzeby rynku pracy. Ponadto w rankingu <Wprost> Wyższa Szkoła Bankowa jest najwyżej cenioną przez pracodawców grupą uczelni biznesowych w Polsce.
 

Dorota Lewandowska
Absolwentka studiów podyplomowych Wydziału Ekonomicznego  w Szczecinie WSB w Poznaniu

Cel
Wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na odpowiedzialne pełnienie funkcji wykwalifikowanych specjalistów służb finansowo-księgowych (ekspertów podatkowych). Przekażemy wiedzę o doradztwie podatkowym oraz pokażemy warsztat doradcy podatkowego. Chcemy również wskazać Państwu podatki widziane oczyma zarówno teoretyków, doradców podatkowych, pracowników aparatu skarbowego, jak i samych podatników, bo tylko tak zdobyta wiedza będzie użyteczna w praktycznym jej stosowaniu. Celem STUDIUM jest również propagowanie zawodu doradcy podatkowego poprzez wskazanie, jak istotna jest pomoc specjalisty w tej dziedzinie dla utrzymania bezpieczeństwa podatników, a  zwłaszcza przedsiębiorców.

Korzyści
Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dla wykonywania nowej profesji.
Obok przedmiotów zawodowych z dziedziny podatków, prawa i ekonomii, słuchacz zdobędzie również wiedzę z zakresu samego doradztwa podatkowego. Słuchacze zapoznają się z warsztatem doradcy, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej oraz obrony podatników w sporach z organami administracji skarbowej.
Kierowanie przedsiębiorstwem wymaga od osób nim zarządzających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej oraz umiejętności podejmowania strategicznych decyzji, w tym również z zakresu zobowiązań podatkowych. Zwiększenie przez przedsiębiorcę bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie otrzymanej wiedzy w celu uniknięcia problemów podatkowych. Zwiększenie zysków z działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie metod optymalizacji podatkowej, a także poznanie zasad i metod obrony podatników w sporach z organami administracji skarbowej.

Uczestnicy
Studia skierowane jest do wszystkich, którzy w dobie kryzysu szukają nowych obszarów aktywności, a także do średniej i wyższej kadry kierowniczej, gdzie podejmowanie trafnych decyzji z zakresu zobowiązań podatkowych może mieć wpływ na prawidłowy rozwój przedsiębiorstwa, na jego sukcesy i porażki.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 198
liczba zjazdów: 9-10

PRZEPISY PRAWA W PRAKTYCE DORADCY PODATKOWEGO (58 godz.)

 • Źródła prawa i wykładnia prawa
 • Koncesje, licencje, zezwolenia
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej
 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres UPO
 • „Transfer pricing”
 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego
 • Prawo celne i dewizowe
 • Obowiązki NBP
 • Prawo karno-skarbowe
 • Zasady wykonywania doradztwa podatkowego
 • Administracja skarbowa

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE (26 godz.)

 • Etyka doradców podatkowych
 • System podatkowy i organizacja administracji skarbowej
 • Procedury dotyczące zobowiązań podatkowych.
 • Ordynacja podatkowa i procedury dotyczące zobowiązań podatkowych

EKONOMICZNE ASPEKTY PRAWA PODATKOWEGO (34 godz.)

 • Majątek jednostki gospodarczej
 • Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
 • Konta wynikowe
 • Podstawy rachunkowości
 • Analiza finansowa
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Pozostałe ewidencje i rejestry
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg

PODATKI STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (49 godz.)

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Uproszczone formy podatku dochodowego od osób fizycznych (ryczałty)
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy

PODATKI STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU GMINY (16 godz.)

 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatki i opłaty lokalne

WYBRANE ZAGADNIENIA Z POSTĘPOWANIA (15 godz.)

 • Podmioty postępowania egzekucyjnego
 • Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym oraz wybrane środki egzekucyjne
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Strony i inni uczestnicy postępowania sądowo-administracyjnego
 • Orzeczenia sądowe
 • Pisma procesowe w sprawach podatkowych

FORMA ZALICZENIA 
Test semestralny oraz egzamin końcowy

Wykładowcy: 

Kadrę dydaktyczną stanowią wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie podatków oraz rozliczeń podatkowych. Są to osoby, które na bieżąco aktualizują swoją wiedzę w tym zakresie, dzięki czemu przekazywane przez nich informacje będą pomocne w kompleksowym doradztwie podatkowym.

dr Joanna Habelman

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności :rachunkowość.  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych. z zakresu pedagogiki. Nauczyciel akademicki przedmiotów  rachunkowość i  finanse  w Wyższej Szkole Bankowej  w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Opiekun kierunku Rachunkowość od Podstaw oraz Studiów Menedżerskich z modułem Zarządzania Strategicznego. Prowadzi kursy i szkolenia dla księgowych i menedżerów różnych branż. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości finansowej, zarządczej, controllingu  i audytu. Współautorka podręcznika „Rachunkowość przedsiębiorstw” red. nauk. prof. zw. dr hab. Ksenia Czubakowska.  Od 1984 roku zatrudniona w ZMPSiŚ S.A.,  obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych.  Hobby: podróże i psychologia.

 mgr Elżbieta Sobańska

Zawód i przedmiot zainteresowań zawodowych: radca prawny, właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie podatkowym, wykładowca, specjalista w dziedzinie cen transferowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu z  ukończoną aplikacją radcowską w OIRP w Szczecinie – aktualnie właściciel Kancelarii Radcy Prawnego,  specjalizujący się w prawie podatkowym, szczególnie w podatkach dochodowych. Do roku 2011 pracownik administracji podatkowej – zastępca naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Wykładowca na studiach podyplomowych, kursach, w tym w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.  
Hobby,  pasje: film szczególnie Pedro Almodovar, Woody Allen, dobra książka  - różne gatunki, cukiernictwo.

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe  w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś! 

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł260 zł355 zł295 zł1775 zł1475 zł3550 zł2950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256