Zobacz inny kierunek

Akademia trenera biznesu


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja trwa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Akademia trenera biznesu - studia podyplomowe w WSB w Szczecnie

Szkolenia i cykle warsztatów to wciąż najpopularniejsza forma doskonalenia kompetencji pracowników. Dlatego istnieje ciągłe zapotrzebowanie na profesjonalnych trenerów, którzy na podstawie szczegółowej analizy potrzeb będą potrafili przygotować i wdrożyć kompleksowy program szkoleniowy.

Zajęcia w szczecińskiej WSB inspirują do wykorzystania zdobytej podczas nichwiedzy w praktyce. Dlatego polecam akademię trenera wszystkim osobom, które chcą poszukiwać nowych, bardziej efektywnych oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresuumiejętności interpersonalnych oraz psychologii w pracy trenerów.

Jakub Lewandowski
Właściciel firmy Pasja Group – coach biznesowy
 

Cel
Akademia trenera biznesu integruje w programie studiów dwie kluczowe perspektywy tego zawodu: perspektywę psychologiczną i biznesową. Poprzez gamę różnorodnych doświadczeń praktycznych pozwala budować zarówno bogaty warsztat trenerski, jak i świadomość oraz postawę zawodową. Celem procesu kształcenia jest zbudowanie świadomości istniejących możliwości w zakresie budowania i rozwoju profesjonalnego warsztatu trenerskiego. Propagowanie etycznego trenerstwa oraz jego kluczowych wartości jest jedną z głównych idei programu studiów.
 
Korzyści

Zwiększenie pro aktywnej postawy trenerskiej, która inspiruje ludzi do pozytywnych zmian. Nabycie umiejętności prowadzenia grupy przez etapy procesu grupowego. Zdobycie umiejętności projektowania programów szkoleniowych w oparciu o zbadane potrzeby. Pogłębienie kompetencji opracowywania materiałów szkoleniowych.

 

logo_pasja_0_0.jpg

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia trenera biznesu w WSB w Szczecnie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 162
liczba zjazdów: 9-10

TRENER JAKO ZAWÓD/ROLA W ORGANIZACJI, ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA, AUTOPREZENTACJA I PREZENTACJA W PRACY TRENERA  (18 godz.)

 • Zawód trenera, osobisty warsztat trenera.
 • Etyka w pracy trenera
 • Autoprezentacja i sztuka prezentacji podczas prowadzenia szkoleń
 • Prezentacja multimedialna, jako wsparcie i urozmaicenie sposobu przekazywania wiedzy
 • Dobry początek i nawiązanie kontaktu z odbiorcami szkolenia

UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNE TRENERA, EFEKTYWNE ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA (18 godz.)

 • Psychologiczne modele uczenia się osób dorosłych
 • Diagnoza uczestników szkolenia według metodologii C.G. Junga
 • Zamykanie procesu szkoleniowego

TWORZENIE STRUKTURY SZKOLENIA, POTRZEBY SZKOLENIOWE ORGANIZACJI I UCZESTNIKÓW, OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLENIA  (18 godz.)

 • Wyłanianie potrzeb szkoleniowych uczestników, określanie braków w aktualnych i przyszłych kompetencjach pracowników   
 • Zasady projektowania szkolenia
 • Praca na strukturze
 • Ocena efektywności szkoleń

ZARZĄDZANIE PROCESEM GRUPOWYM  (18 godz.)

 • Metodyka pracy trenera 
 • Projektowanie i prowadzenie ćwiczeń – by spełniały cele strategiczne i operacyjne 
 • Specyfika procesu grupowego
 • Elastyczność metod w ramach faz rozwoju zespołu
 • Uważność i umiejętne kierowanie dynamiką pracy grupy

METODY COACHINGOWE W PRACY TRENERA  (18 godz.)

 • Coaching grupowy – jako rozwój zespołu oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi w zespole
 • Coaching - jako indywidualny sposób uczenia pracownika / klienta
 • Rola pytań w procesie szkolenia oraz wykorzystanie pytań do zwiększenia efektywności procesu uczenia się
 • Umiejętność słuchania wypowiedzi uczestników i wykorzystanie zdobytych informacji w procesie szkolenia
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej przez prowadzącego szkolenie – wspierająca recenzja
 • Metafory, humor, cytaty. Wykorzystanie metafor do rozwiązywania trudności
 • Wykorzystanie prowokacji w prowadzeniu szkoleń

TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE  (18 godz.)

 • Wpływanie na stan emocjonalny uczestnika szkolenia
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami 
 • Psychologiczne aspekty zachowań trudnych oraz sposoby efektywnego podejścia do nich (w oparciu o cztery najważniejsze metaprogramy)
 • Sytuacje trudne powodowane przez zachowanie uczestników – modele radzenia sobie 
 • Dynamika konfliktu, wpływ konfliktu na efektywność

PRZYGOTOWANIE I  WYPOSAŻENIE WARSZTATU TRENERA, UROZMAICENIE PRZEKAZU WIEDZY W PRACY TRENERA  (18 godz.)

 • Atrakcyjne materiały szkoleniowe
 • Praca „papierkowa” trenera
 • Wykorzystanie środków wspomagających do zwiększenia efektywności szkolenia
 • Storytelling w pracy trenera
 • Praca z flipchartem i wyposażenie trenera

WARSZTATY TRENERSKIE  – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU  (18 godz.)

 • Przygotowanie przykładowych szkoleń przez uczestników do wykorzystania w bieżącej pracy
 • Prowadzenie przez uczestników wybranych fragmentów szkoleń z nagraniem video oraz szczegółowym omówieniem
 • Kontekst pracy trenera

TRENER W SOCIAL MEDIA (18 godz.)

 • Znaczenie Personal Brandingu w obszarze Social Media   
 • Ustalenie celu działania trenera w Social Media
 • Stworzenie marki personalnej trenera w Social Media  

FORMA ZALICZENIA:
Test semestralny oraz egzamin końcowy – przeprowadzenie fragmentu szkolenia

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzić będą doświadczeni trenerzy, których łączy pragmatyczne podejście do problematyki uczenia dorosłych. Z drugiej zaś strony trenerzy ci prezentują różne style pracy z grupami szkoleniowymi. Wykładowcy Akademii Trenera to zespół starannie wybranych ekspertów i praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe jak i mających za sobą realizację warsztatów i szkoleń dla wiodących firm.

 

jakub_lewandowski1_0.jpgJakub Lewandowski
Prezes spółki Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC 
Wykształcenie: 
Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego – kierunek „Zarządzanie Ludźmi w Firmie". Absolwent Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, certyfikowany coach biznesowy ICC, akredytowany konsultant Insights Discovery, certyfikowany praktyk NLP. 
Doświadczenie zawodowe: 
Swoje bogate doświadczenie oraz unikatowe kompetencje zdobywał w polskich i międzynarodowych koncernach, między innymi w Holandii, Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji. Był między innymi menedżerem Działu Zatrudnienia i Rozwoju Pracowników w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych S.A., ekspertem ds. sprzedaży szkoleń w Walther Meble, trenerem zespołu handlowego Sara Lee House Hold and Body Care Poland, trenerem i dyrektorem sprzedaży w Dr. Oetker i IBM. Autor i współautor unikatowych narzędzi, koncepcji treningów i warsztatów w zakresie strategii prowadzenia firm, zarządzania personelem oraz zarządzania sprzedażą. Prowadzi coaching biznesowy i indywidualne procesy mentoringowe dla top menedżerów. Dyrektor Operacyjny w Warszawskim Oddziale Zarządzania Kadrami, współtwórca i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Ekspert biznesowy w TVN BiŚ, TVN24, Gazecie Finansowej, Wiadomościach Handlowych, Życiu Handlowym. Prelegent ogólnopolskich konferencjach biznesowych i sprzedażowych. Współautor i inicjator projektów rozwojowych prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach.  
Specjalizacja: 
Coach biznesowy. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii sprzedaży, przywództwa, zarządzania ludźmi i motywacji. Pracuje z ludźmi dla ludzi i czerpie z tego ogromną satysfakcję.. 
Największe sukcesy: 
Prywatne - szczęśliwa, zdrowa, wspierająca się Rodzina - wspaniała żona i trzej synowie. Harmonia życia rodzinnego i zawodowego. Zawodowe - stworzenie fantastycznego zespołu, w którym pracują prawdziwi pasjonaci, którzy pozwalają innym odkrywać to, co w nich najlepsze i najbardziej wartościowe. Uruchomienie własnego kierunku studiów podyplomowych "Akademia Trenera Biznesu" w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, współtworzenie kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Zdobycie wyróżnienia w konkursie „PolishNational Sales Awards” na Trenera Sprzedaży Roku 2008 i zajęcie 2 miejsca w Polsce. Zdobycie wyróżnienia w konkursie Menedżer Szkoleń Roku 2001, Zdobycie przez firmę PASJA nagrody Firma Przyjazna Klientowi – listopad 2012.  
Pasje: 
Uwielbia podróże z rodziną, aktywnie wypoczywa, ukończył kilka półmaratonów. Fascynuje się kulturą Wschodu, inspiruje ludzi i wspiera ich w ich dążeniu do szczęścia.  
 
 
zdjecie_krzysiek.jpgKrzysztof Kondracki
Trener i konsultant. Z wykształcenia psycholog, absolwent UJ. Autor i realizator licznych projektów szkoleniowych i wdrożeniowych dla polskich i zagranicznych korporacji. Jako trener prowadzi zajęcia dotyczące miękkich umiejętności menedżerskich – komunikacja, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie, delegowanie, twórcze myślenia, prowadzenie spotkań zespołowych, umiejętności prezentacyjne. 
Szkoli trenerów w umiejętnościach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem warsztatów biznesowych. Współpracuje z największą w Polsce SZKOŁĄ TRENERÓW BIZNESU TROP; SZKOŁĄ TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Jest współautorem i współrealizatorem kursu TRENER BIZNESU – BIZNES TRENERA dedykowanego osobom posiadającym wiedzę specjalistyczną, którą przekazują innym. 
Specjalista w zakresie technik pracy z zespołem oraz metodyki pracy trenerskiej. Twórca manuali dedykowanych menedżerom i trenerom wewnętrznym takich firm jak BZ WBK, PLL LOT, Avon, Initiative i innych. Współrealizował między innymi projekty dla Jeronimo Martins Polska:
BIEDRONKOWA AKADEMIA ZARZĄDZANIA – pakiet do realizacji trzech szkoleń „Zarządzanie sobą”; „Zarządzanie innymi”; „Zarządzanie zespołem”  redakcja i opracowanie graficzne manuali trenerskich i materiałów szkoleniowych; opracowanie gier szkoleniowych oraz pomocy dydaktycznych.
PROGRAM ROZWOJU W SPRZEDAŻY – pakiet do realizacji siedmiu szkoleń (szkolenia operacyjne oraz związane z zażądaniem ludźmi)  redakcja i opracowanie graficzne manuali trenerskich i materiałów szkoleniowych; opracowanie gier szkoleniowych oraz pomocy dydaktycznych.
Współrealizował również liczne projekty związane z wypracowaniem standardów sprzedaży oraz narzędzi służących wdrażaniu nowych handlowców w takich firmach jak m.in.: Netia; USP; Pracuj.pl, Boccard; Exide; GG Network.
 
Pracował między innymi dla: 

 Avantis SA  Avon  Boccard  Bombardier Transportation  BWT Polska  BZ WBK  Centra (Exide)  Commercial Union  Deutsche Bank  Gadu Gadu  G+J  Hays Personel  Hortex  Impel  Initiative  Intercars  Jeronimo Martins Polska  Kancelaria Prezesa ZUS  Netia  PEKAO SA  Petrolot  PLL LOT 

 Pracuj.pl  Rothenberger  Raiffeisen Bank  Tom Gast  TP SA  Unilever  UPC  Urząd Służby Cywilnej  US Pharmacia  Sica  Valeo  WSiP  Wyeth

 
zdjecie_sylwia_trojanowska.jpgSylwia Trojanowska
Jestem  coachem ACC  ICF  i  trenerem  biznesu. Uwielbiam  pracę  z  ludźmi,  wspieram ich w budzeniu  energii oraz budowaniu  i  odradzaniu potencjału  osobistego. Pomagam  rozwijać  ich pasje, marzenia i motywację do podejmowania wyzwań. Jestem  absolwentką
kierunku  zarządzanie  i marketing, zarządzanie systemami  produkcyjnymi  i  administracji w  Unii  Europejskiej. Jestem stypendystką rządu cypryjskiego, międzynarodowego programu  General Management. Ukończyłam szkołę dla akredytowanych coachów ACC ICF.
Od ponad 16 lat pasjonuję się pracą z ludźmi, prowadząc zajęcia, mające na  celu  ich  rozwój  osobisty  i  zawodowy.  Z  pasją  wykorzystuję  swoje wieloletnie doświadczenie biznesowe, otwarcie dzieląc się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
 
 
 
zdjecie_wizerunek_michal_hanuszek.jpgMichał Hanuszek
 
Przedsiębiorca, Trener Biznesu, Konsultant ds. rynku chińskiego 
Wykształcenie: 
Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacji Gospodarczej na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych na wydziale Ekonomii i Zarządzania w Opolu w zakresie: Biznes międzynarodowy Unia Europejska – Chiny. Absolwent Akademii Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. 
Doświadczenie zawodowe: 
Wiceprezes i współzałożyciel firmy o międzynarodowym zasięgu w branży energetycznej, która z dużymi sukcesami działa na rynku od 20 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach biznesowych w zakresie międzykulturowym - negocjował na rynkach azjatyckich i europejskich. Wiceprezes firmy Pasja Grupa Dobrych Trenerów, Dyrektor ds. sprzedaży w firmie Rule No.8.  
Największe sukcesy: 
Umiejętnie i z zaangażowaniem godzi obowiązki rodzinne z pracą zawodową. Wraz z żoną i trójką dzieci aktywnie spędza czas wolny. Wspólnie z Przyjacielem i wspólnikiem zaprojektował i wdrożył na polskim rynku, pod swoją marką, nową grupę produktów w branży energetycznej, która z powodzeniem konkuruje z największymi producentami na świecie.  
Pasje: 
Zapalony pasjonata podróży, wspinaczek wysokogórskich, edukacji z zakresu kultury azjatyckiej i psychologii biznesu. Kocha wyzwania biznesowe, gdzie ludzie, którzy z nim współpracują „ nie muszą tylko chcą”.
 
Bogusław Michalak
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Uniwersytet Szczeciński), Podyplomowego Studium Menedżera Personalnego (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu). Jest certyfikowanym Coachem ACC w ICF oraz PCD w Noble Manhattan Caoching. Jest absolwentem Akademii Trenerów Biznesu „KONTRAKT Ośrodek Szkolenia Handlowców” w Warszawie. Jest praktykiem zarządzania zasobami ludzkimi z kilkunastoletnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych korporacjach a także w rozwijaniu własnej działalności. Przez wiele lat pracował w sektorze bankowości (Kredyt Bank, BGŻ) jako HR Business Partner, gdzie m.in. prowadził szkolenia dla dyrektorów i kierowników z sieci placówek bankowych (rozwój kompetencji menedżerskich) oraz dla doradców bankowych (sprzedaż, telemarketing).
Prowadził również warsztaty dla menedżerów dla sieci handlowych: elektromarketów Media Expert, sieci marketów Komfort, sieci supermarketów delikatesowych BERTI (przejęta przez Stokrotkę), sieci franczyzowej Socatots Polska oraz dla wielu firm usługowych i produkcyjnych. Jako Trener Biznesu projektuje i realizuje szkolenia dla menedżerów oraz pracowników obsługi klientów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania sprzedażą, sprzedaży, rekrutacji, oceny pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju kompetencji menedżerskich, budowania zespołów. Jest coachem stowarzyszonym  w International Coach Federation oraz Noble Manhattan Coaching. Pomaga Klientom czerpać satysfakcję z życia i wprowadzać pozytywne zmiany. Prowadzi procesy coachingowe dla menedżerów w takich obszarach jak: rozwijanie umiejętności menedżerskich, komunikacja i budowanie dobrych relacji w zespole.

 

ada_filiks.jpgAdrianna Filiks

Konsultantka/ Trenerka/ Coach  
Wykształcenie:  Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.  
Doświadczenie zawodowe:  20 letnia praktyka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 
Specjalizacja:  Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania personelem /min. strategiczne zzl, zarządzanie zmianą, zarządzanie wiekiem, budowanie zaangażowanych zespołów, rekrutacja i selekcja, zarządzanie szkoleniami, motywacja, trudne rozmowy w zarządzaniu zasobami ludzkimi/, dla zarządów, kadry kierowniczej i menedżerskiej w ramach szkoleń zamkniętych, szkoleń otwartych oraz konferencji ogólnopolskich.  
Największe sukcesy: Dwukrotna Laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku. Zdobywczyni I miejsca w prestiżowym konkursie Menedżer Szkoleń Roku 2000, jak również I miejsca w konkursie Lider Zmian 2001 za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Uzyskanie dla firmy certyfikatu „Godła” w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002.  
Pasje:  Cele zawodowe... i nie tylko :) KORONA ZIEMI. FOTOGRAFIA. PODRÓŻE: na bliższe i dalsze krańce świata. Motto: „Nie chodzi o to, aby wytrwać wieczność… chodzi o to, aby wytrwać wieczność z samym sobą…”.   

 

 

wysocka.jpgJoanna Wysocka-Pawlak
 
Psycholog z dyplomem MBA z zakresu HR. Po zakończeniu psychologicznych studiów magisterskich oraz licencjacie z anglistyki doskonaliła obie ścieżki wiedzy na studiach podyplomowych m.in. na UAM.   
Od lat związana z obszarem HR. Zdobywała doświadczenie w branży jako manager personalny, konsultant ds. szkoleń i rozwoju, koordynator programowy i koordynator ds. szkoleń. Dzięki temu poznała specyfikę procesów personalnych, co pozwala jej na wysoką efektywność podejmowanych działań szkoleniowych i doradczych. Podłoże psychologiczne oraz językowe praktykuje wspomagając procesy personalne w wielu firmach. W ciągu 10 lat przeszkoliła z sukcesami około 5000 osób, Projektuje i prowadzi sesje Assessment i Development Centre (Certyfikat Mangera ds. AC/DC) dla kadry menedżerskiej i handlowców. Wykładowca studiów podyplomowych ALK, WSB w Toruniu i Szczecinie, WSH w Kielcach.
Specjalizuje się w kompleksowych projektach rozwojowych, polsko i angielskojęzycznych,  dotyczących umiejętności menedżerskich, trenerskich, usprawniania procesów handlowych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Licencjonowany trener Insight Discovery®. 
 
 
 
 

log_0.png

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Akademia trenera biznesu w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
340 zł290 zł395 zł335 zł1975 zł1675 zł3950 zł3350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256