Zobacz inny kierunek

Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja trwa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja - studia na WSB w Szczecinie

Jedną z najważniejszych sfer życia, a przede wszystkim fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa jest administracja – rozumiana jako zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa. Znajomość regulacji prawnych, a także umiejętność ich praktycznego zastosowania jest dużym atutem na rynku pracy.

Studia podyplomowe na kierunku Administracja to skondensowana pigułka wiedzy z zakresu prawa i finansów, a także liczne treningi umiejętności menedżerskich. Polecam te studia wszystkim zainteresowanym poznaniem lub pogłębieniem wiedzy z tych dziedzin.

Iga Sokołowska
Pracownik administracyjny, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 

Cel
Celem studiów podyplomowych na kierunku Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. Ukończenie studiów pomoże w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

Korzyści
Praktyczny charakter zajęć przygotuje menedżerów do profesjonalnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych związanych z pełnieniem funkcji urzędniczej. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów mogą być ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej, także w instytucjach niepublicznych.

Uczestnicy
Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Administracja – Prawo, zarządzanie i organizacja w WSB w Szczecinie.

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 174
liczba zjazdów: 9-10

WIEDZA PRAWNICZA (84 godz.)
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Prawo pracy
 • Prawo zamówień publicznych
 • Finanse publiczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Ochrona danych osobowych
ZARZĄDZANIE OGRANIZACJĄ (40 godz.)
 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
Wśród zagadnień m.in.: proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym i procesowym, struktura organizacyjna jako narzędzie zarządcze
 • Kultura organizacyjna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wśród zagadnień m.in.: planowanie zatrudnienia, rola analizy stanowiska pracy, rekrutacja i selekcja pracowników – prezentacja metod oceny, dobór pracowników do stanowiska: stosowane techniki i narzędzia, adaptacja pracowników – jak wdrożyć nowego pracownika
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Zarządzanie zmianą
 • Etyka życia publicznego
ADMINISTRACJA (24 godz.)
 • Pojęcie i przedmiot nauki administracji
 • Technologia i organizacja biura
 • Czynniki kształtujące administrację publiczną
 • Reformy administracji
 • Kodeks Dobrej Administracji
UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE (26 godz.)
 • Komunikacja interpersonalna
Wśród zagadnień m.in.: komunikacja werbalna i niewerbalna, precyzyjne formułowanie zadań, umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zarządczej, przekazywanie poleceń – prowadzenie rozmów służbowych
 • Asertywność w praktyce
Wśród zagadnień m.in.: radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi, konfrontowanie opinii, wyrażanie próśb i pozytywów, udzielanie i przyjmowanie krytyki, wydawanie poleceń, wyrażanie pochwał, obrona przed atakiem słownym, mówienie „nie”
 • Techniki prezentacji
 • Umiejętności kierownicze
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji
 • Organizacja czasu pracy
FORMA ZALICZENIA 
Test semestralny oraz egzamin końcowy

 

Wykładowcy: 
 
Olga Śliwowska
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunku: prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz europeistyki – specjalizacja: zarządzanie projektami europejskimi na Wydziale Humanistycznym. Od 2011 roku związana z Akademią Sztuki w Szczecinie. W latach 2011-2012 asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji US. Adwokat, praktyk prawa cywilnego i administracyjnego koncentrujący zainteresowania w sferze zagadnień prawa własności intelektualnej oraz prawa zamówień publicznych.
 
dr Anna Michałek - Simińska
Dr nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie Lotaryńskim (Francja). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca akademicki, specjalista z zakresu stosunków międzynarodowych, administracji oraz kultury, historii i cywilizacji europejskiej. Uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych, w tym m. in. w Belfaście, Getyndze, Nancy i Paryżu. Uczestniczyła w szkole letniej w Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale w Poitiers (C.E.S.C.M). Stypendystka Centrum Mediewistycznego Uniwersytetu w Poitiers, Uniwersytetu Lotaryńskiego (bourse sur fonds de thèse) oraz regionu Lotaryngii przyznane przez Conseil Régional de Meurthe et Moselle. Członek międzynarodowej grupy badawczej Gentes trans Albiam oraz La Société de la Chronique Médiévale. Interesuje się historią i kulturą Francji i Włoch
 
Marzena Kopacka
Prawnik, Kierownik Działu Zamówień Publicznych w spółce Skarbu Państwa, autorka publikacji prawnych z zakresu zamówień publicznych i prawa cywilnego, ekspert zamówień publicznych wydawnictwa prawniczego LEX, w latach 2009-2016 ekspert zamówień publicznych w służbie cywilnej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, doradca m.in.: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Skarbu Państwa–Nadleśnictwa Gryfino, wielu gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie zamówień publicznych i prawa cywilnego, trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla m.in.: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Łobeskiego Urzędu Miasta i wielu innych.

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Administracja – Prawo, Zarządzanie i Organizacja w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł260 zł355 zł295 zł1775 zł1475 zł3550 zł2950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256