Stypendia i zniżki

Studia I stopnia - Stypendia i zniżki - K. Meger

Katarzyna Meger
Absolwentka WSB w Szczecinie, Finanse i Rachunkowość
„Przez cały okres studiów miałam dobre wyniki w nauce, więc studiowałam za darmo i otrzymywałam stypendium naukowe. Dzięki tem...

Nie czekaj. Zapisz się już dziś!

 

Zobacz 10 sposobów na obniżenie czesnego

Jeśli jesteś absolwenetem WSB sprawdź przysługującą Ci zniżkę.

Zniżki

WSB w Szczecinie umożliwia znaczne obniżenie kosztów nauki. Zapisując się na studia w trakcie aktualnej promocji, a w trakcie studiów ubiegając się o stypendia i zniżki, możesz znacznie zmniejszyć wysokość czesnego.

Stypendia w WSB finansowane są ze środków własnych Uczelni oraz  z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendia za wyniki w nauce

  • Stypendia za wyniki w nauce są przyznawane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na cały rok akademicki studentom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku.

Stypendia socjalne

  • Stypendia socjalne są przyznawane na okres jednego semestru ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta.
  • Ponadto na studiach stacjonarnych osoby spełniające warunki przyznania stypendium socjalnego, a będące spoza Szczecina, którym studiowanie utrudnia dojazd, mogą otrzymać zwiększenie stypendium 

    socjalnego z tytułu zamieszkania zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (na podstawie umowy najmu i potwierdzenia tymczasowego zameldowania w Szczecinie lub oświadczenia z akademika).

  • Dla osób, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji losowej, przyznawane są jednorazowe zapomogi.

Stypendia sportowe
WSB już od pierwszego roku studiów przydziela stypendia sportowe studentom, którzy reprezentują barwy Uczelni w akademickim ruchu sportowym. W kolejnych latach można ubiegać się o stypendia sportowe z budżetu MNiSW.

Stypendia dla niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.