Zrekrutuj nasze talenty

Biuro Karier w WSB w Szczecinie świadczy usługę pośrednictwa pracy dla studentów i absolwentów Uczelni.

Pomoc w rekrutacji pracowników
Biuro Karier dysponuje bazą danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, na podstawie, której można dokonać wstępnej selekcji kandydatów na oferowane stanowisko. Państwa oferta pracy zostanie przekazana na prywatne e-maile studentów i absolwentów, oraz umieszczona w wewnętrznym portalu szkoły - Extranet - do wglądu dla studentów.

W celu umieszczenia swojej oferty prosimy o kontakt z Biurem Karier.

Czy wiesz, że :

szczecin-infografika-q-06_0.png