Oferta edukacyjna dla firm

Wyższa Szkoła Bankowa oferuje następujące formy kształcenia dla firm:

Szczególnie korzystną propozycją dla pracodawcy jest Program Firma - został on stworzony dla przedsiębiorstw, które dbają o rozwój swoich pracowników. Firmy, które wiedzą, że inwestycja w kapitał ludzki szybko się zwraca i procentuje, mogą liczyć na pakiet korzyści oferowany przez Wyższą Szkołę Bankową. Dowiedz się więcej o Programie Firma.

Programy studiów
Programy studiów podyplomowych przygotowane są przez koordynatorów merytorycznych, którzy posiadają praktyczne doświadczenia związane z tematem studiów. Programy podlegają cyklicznym przeglądom i modyfikacjom w oparciu o monitoring potrzeb pracodawców oraz konsultacje w praktykami biznesu.

Doradca edukacyjny
Osoby, które chciałyby wybrać studia precyzyjnie pod kątem swojej kariery,     
potrzeb i oczekiwań rynku pracy, zachęcamy do spotkania z doradcą edukacyjnym.
Rozmowa z doradcą to również świetny sposób na dobranie oferty dla firm i grup.

Prowadzący zajęcia
Od lat bardzo restrykcyjnie podchodzimy do rekrutacji i selekcji wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych. Wykładowcy studiów podyplomowego posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie wykładanych przedmiotów. Doświadczenia te opierają się na zaangażowaniu w liczne projekty konsultingowe, pełnione aktualnie lub w przeszłości stanowiska menadżerskie. Ich wysokie kompetencje dydaktyczne potwierdzają stopnie naukowe, aktualne zaangażowanie w proces kształcenia w szkołach wyższych jak również wieloletnie doświadczenie trenerskie.

Cele i efekty kształcenia
W celu wsparcia działów HR w podejmowaniu decyzji o delegowaniu pracownika na studia  i oceny efektów kształcenia na prośbę pracodawcy przedstawia następujące informacje:

  • szczegółowy program studiów / szkoleń
  • harmonogram zjazdów, terminów studiów
  • informację o organizacji studiów
  • informacje o terminie obron, zaliczeń
  • informacja o ocenie z obrony.

Rezultat studiów
Forma pracy dylomowej w większości przypadków ma charakter zaliczenia projektu lub napisania pracy dyplomowej. Uczelnia umożliwia, aby praca zaliczeniowa dotyczyła realnych problemów, lub strategii działania firmy, która finansuje studia. Pracodawca zyskuje tym samym wyszkolonego pracownika oraz dodatkowy projekt, lub rozwiązanie dla firmy. W przypadku praca dyplomowych lub projektów pisanych dla firm Uczelnia oraz promotor gwarantuje zachowanie poufności.

Organizacja studiów
W zależności od studiów program nauczania realizowany jest w trakcie 9-15 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy  w miesiącu, w soboty i niedziele. Dzięki temu pracownik może podnosić kompetencje zawodowe. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Dogodna forma płatności
WSB w Szczecinie umożliwia firmą następujące formy płatności:

  • pełne finansowanie - firma w całości pokrywa koszty studiów, szkolenia
  • dofinansowanie studiów pracownikowi - w zależności od polityki szkoleniowej firmy WSB dopuszcza finansowanie z dwóch źródeł np. pracownika w 15% ponosi płatność z własnych środków a 85% szkolenia pokrywa firma
  • dofinansowane z UE -  firma pokrywa tylko cześć opłaty za studia. Wysokość opłaty zależy od wysokości dofinansowania studiów ze środków unijnych.

Studia i szkolenia na zamówienie
Firmy zainteresowane szkoleniem lub studiami dla większej ilości osób mają możliwość utworzenie studiów lub szkoleń na zamówienie. Program zajęć przygotowywany jest zgodnie z potrzebami słuchaczy.  Zajęcia, w zależności od decyzji firmy odbywają się na terenie uczelni lub w siedzibie firmy.

W ramach szkoleń i studiów na zamówienie pracodawca może liczyć na:

  • preferencyjną cenę
  • program studiów odpowiadający konkretnym potrzebom firmy.