Forum Praktyki Gospodarczej

fpg.gif

Program Forum Praktyki Gospodarczej to zajęcia dla studentów prowadzone przez praktyków lub wykłady otwarte prowadzone przez wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego. Ich celem jest stworzenie studentom możliwości kontaktu z ludźmi działającymi na polskim rynku, znającymi dobrze realia i problemy makro i mikroekonomiczne.

Współpraca ze środowiskiem gospodarczym sprawia, że programy są dostosowane do warunków rynku pracy, a studenci i słuchacze mają szansę nawiązania kontaktów biznesowych. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów, dyskusji, gier biznesowych, co sprawia, że studenci zdobywają nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale też niezbędne umiejętności praktyczne.

Kto może skorzystać z programu
W programie mogą wziąć udział:

  • studenci Wyższej Szkoły Bankowej (mają pierwszeństwo przed zgłoszeniami studentów z innych uczelni)
  • studenci innych uczelni
  • osoby zainteresowane z zewnątrz.

Jak zgłosić swój udział w programie
Udział w programie, w trakcie trwania rekrutacji, należy zgłosić w formularzu rejestracji na daną edycję Forum Praktyki Gospodarczej.