Prasowe centrum informacyjne

Informacje o Uczelni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie jest niepubliczną uczelnią zawodową założoną z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej zgodnie z Ustawą o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 roku (Dz.U. nr 96, poz. 590 z późn. zm.). 10 kwietnia 2008 uzyskała pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Władze Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, decydując się na otworzenie Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, uwzględniły potencjał oraz plany rozwojowe Szczecina. Jednym z celów strategicznych miasta jest stanie się ośrodkiem naukowym i akademickim o oddziaływaniu ponadregionalnym. W ten cel wpisuje się misja Wyższej Szkoły Bankowej, której intencją jest zdobycie pozycji jednej z najlepszych szkół akademickich w Polsce. Wysoka jakość kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej, prostudenckie nastawienie Szkoły oraz potencjał rozwojowy Szczecina stanowią gwarancję sukcesu zarówno Uczelni, jak i miasta.

Zajęcia odbywają się w budynku w centrum Szczecina przy al. Wojska Polskiego 128. Budynek został wyremontowany i przystosowany do celów dydaktycznych. Wyposażony jest w innowacyjny sprzęt ułatwiający studentom naukę. Znajdują się tu m.in. mobilne ławki, nowoczesne sale komputerowe oraz tablice interaktywne. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie stara się ułatwić swoim studentom wejście w życie zawodowe nie tylko poprzez zdobywanie gruntownego wykształcenia. W zdobywaniu zawodowego doświadczenia i znalezieniu pracy pomaga studentom działające w WSB Biuro Karier kontaktujące studentów i absolwentów z pracodawcami z regionu. Uczelnia prowadzi także Program Very Important Student – każdy student VIP-em. VIS to szansa na studia za darmo dla laureatów konkursów organizowanych przez WSB, dobrych maturzystów i pracowitych studentów. W ramach Programu VIS Uczelnia ułatwia studentom wejście na rynek pracy oraz dalsze dokształcanie się – zobacz więcej informacji o Programie.

Kształcenie w Wyższej Szkole Bankowej obejmuje szeroką gamę przedmiotów związanych bezpośrednio z jej profilem oraz przedmiotów uzupełniających. Kandydaci mają do wyboru studia licencjackie oraz studia magisterskie. Osobom, które chcą się dokształcić i uzupełnić swoje umiejętności zawodowe lub przekwalifikować się, Uczelnia proponuje studia podyplomowe. W ofercie posiadamy również studia MBA,  których ideą jest wykształcenie umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa, oraz kształtowanie postawy lidera.

Prestiż i wysoki poziom kształcenia Uczelni potwierdzają czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. W 2010 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu już po raz 11 została uznana według rankingu przeprowadzonego przez dziennik „Rzeczpospolita” i magazyn „Perspektywy” za najlepszą uczelnię niepubliczną. W tym samym roku również studia podyplomowe w WSB w Poznaniu zostały najwyżej ocenione przez magazyn ekonomiczny „Home & Market”.