O KONFERENCJI

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,

zaprasza na:

 

 II Konferencję 

"Lean Management - rozwiązania niezbędne w czasach rynku pracownika",

 

która odbędzie się 04.06.2019r. w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie,

przy al. Wojska Polskiego 128.

 

Wydarzenie skierowane jest do osób prywatnych i firm z naszego regionu, zainteresowanych tematyką Lean Management oraz obecną sytuacją na rynku pracy.

Konferencję poprowadzi Krzysztof Kowalski.

CELE KONFERENCJI

 • Ocena potrzeb organizacji w czasach rynku pracownika, gdy trudno obsadzić wszystkie stanowiska pracy.
 • Przedstawienie oferty wartości jaką proponuje koncepcja zarządzania Lean Management.
 • Prezentacja wdrożonych narzędzi Lean Management. Pokazanie wpływu tych narzędzi na rozwiązanie dylematów związanych z niedoborem pracowników.
 • Podsumowanie wyników konferencji i opracowanie oferty wartości będącej odpowiedzią na obecne potrzeby organizacji związane z niedoborem pracowników.
   

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Dzięki obecności prelegentów-specjalistów w swoich dziedzinach oraz pracowników największych firm z naszego regionu, w czasie konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z tematem konferencji- Lean Manegement i rynkiem pracownika.

 

Tematy prezentacji są następujące:

 • Analiza rynku pracy na Pomorzu Zachodnim w kontekście realizowanych inwestycji i wzrostu zapotrzebowania na zasoby personalne – Katarzyna Opiekulska, Karolina Klucznik (LSJ)
 • Obecne możliwości zaspokajania popytu na pracownika. Wykorzystywanie metodyki Lean Management w procesach rekrutowania pracowników – Marcin Borowski (LSJ)
 • Lean Banking – geneza i konsekwencje – prof. Stanisław Flejterski (WSB w Szczecinie)
 • Radiometer Lean Academy drogą do doskonałości  -  Kamil Nowak  (Radiometer)
 • LEAN w serwisie turbin wiatrowych - jak zapewnić prawdziwy wzrost efektywności- Adam Walczak (Vestas)
 • Automatyzacja procesów biznesowych - Jakub Jasicki (Północna Izba Gospodarcza, Klaster Zarządzania Procesowego)
 • SMED – przezbrojenie linii testowej płyt głównych – Piotr Szmajewski, Maciej Zygmunt (najlepszy projekt na studiach podyplomowych:  Zarządzanie produkcją)
 • TWI – jak szkolić skutecznie pracowników - Magdalena Długońska  (KK Wind Solutions)

PROGRAM KONFERENCJI

09:00 Rejestracja uczestników konferencji
09:30 Otwarcie konferencji - Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu
09:45 Przedstawienie celów i programu konferencji, prowadzący- Krzysztof Kowalski
10:00 – 11:00 Panel programowy – Ocena potrzeb klientów

 • Analiza rynku pracy na Pomorzu Zachodnim w kontekście realizowanych inwestycji i wzrostu zapotrzebowania na zasoby personalne – Katarzyna Opiekulska, Karolina Klucznik (LSJ)
 • Obecne możliwości zaspokajania popytu na pracownika. Wykorzystywanie metodyki Lean Management w procesach rekrutowania pracowników – Marcin Borowski (LSJ)

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:45 Prezentacje studiów przypadków cz.1 :

 • Lean Banking – geneza i konsekwencje – prof. Stanisław Flejterski (WSB)
 • Radiometer Lean Academy drogą do doskonałości  -  Kamil Nowak  (Radiometer)
 • LEAN w serwisie turbin wiatrowych - jak zapewnić prawdziwy wzrost efektywności- Adam Walczak (Vestas)

12:45 – 13:15 Przerwa catering

13:15 – 14:45  Prezentacja studiów przypadków cz.2 :

 • Automatyzacja procesów biznesowych - Jakub Jasicki (Północna Izba Gospodarcza, Klaster Zarządzania Procesowego)
 • SMED – przezbrojenie linii testowej płyt głównych – Piotr Szmajewski, Maciej Zygmunt (najlepszy projekt na studiach podyplomowych:  Zarządzanie produkcją)
 • TWI – jak szkolić skutecznie pracowników - Magdalena Długońska  (KK Wind Solutions)

14:45 – 15:00 Przerwa kawowa
15:00 – 16:00 Panel ekspercki – dyskusja na temat rynku pracy i działań z zakresu Lean Management rozwiązujących problem niedoboru pracowników
16:00 – 16:15 Podsumowanie i wnioski. Zakończenie konferencji.

INFORMACJE DODATKOWE

Kontakt: konferencja_lean@wsb.szczecin.pl

Zapisy: Poprzez formularz zgłoszeniowy do 28 maja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

PARTNERZY WYDARZENIA

Partnerami II Konferencji Lean Management są:

 • LSJ HR Group - Doradztwo personalne i szkolenia
 • RADIOMETER Sp. z o.o.
 • Vestas
 • ROHLIG SUUS Logistics SA
 • Północna Izba Gospodarcza
 • Klub Lean Management
 • KK Wind Solutions
 • Cargotec Poland Sp. z o.o.

PRELEGENCI

Adam Walczak

Od 2010 roku związany z firmą VESTAS Polska znanej w przemyśle energetyki wiatrowej. Doświadczony menedżer. W dotychczasowym życiu zawodowym zafascynowany i zaangażowany w procesy eksploracji i rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Za największe wyzwanie uważa proces poszukiwania ciągłego doskonalenia w połączeniu z celem osiągnięcia najwyższej wydajności. Jego motto brzmi: „prostota jest szczytem wyrafinowania”.

Kamil Nowak

Reprezentant firmy RADIOMETER. Lider, menedżer z ponad 10-letnim doświadczeniem w przewodzeniu i zarządzaniu operacyjnym (zespoły liczące ponad 400 osób), uwzględniając międzynarodowe środowisko oraz różnice kulturowe. Praktyk metodologii LEAN oraz Project Manager zorientowany na realizowanie potrzeb organizacji na każdym jej poziomie. Realizował projekty transferowe, usprawniające, zmniejszające retencję oraz wiele innych.  Na co dzień wykładowca na uczelni WSB na kierunkach LEAN Management, SIX SIGMA.

Jakub Jasicki

Obecnie pełni rolę Danaher Business System Leadera, w której na co dzień zajmuje się optymalizowaniem procesów z wykorzystaniem narzędzi Lean i Six Sigma. Od ponad dwóch lat współtworzy w Szczecienie dwie inicjatywy poświęcone ciągłemu doskonaleniu: Klub Lean Management i Klaster Zarządzania Procesowego, prowadząc tam warsztaty dedykowane szczupłemu zarządzaniu. W wolnym czasie zgłębia możliwości płynące z pełnej automatyzacji procesów transakcyjnych z wykorzystaniem platformy UiPath. Na Konferencji będzie reprezentował również Północną Izbę Gospodarczą.

 

Magdalena Długońska

Od 2010 związana z produkcją, na początku mikroelektroniki i sprzętu medycznego, obecnie rozdzielni elektrycznych do turbin wiatrowych na stanowisku Kierownika Programu Lean oraz Kierownika strefy TWI w firmie KK Wind Solutions. Odpowiedzialna za wdrażanie i rozwój kultury organizacyjnej Lean, co pozwala skutecznie wykorzystać wiedzę psychologii w biznesie, którego to kierunku jest absolwentką. Lean to dla niej nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja, którą stara się zarazić studentów Wyższej Szkoły Bankowej, gdzie jest wykładowcą. 

Katarzyna Opiekulska

Dyrektor Zarządzająca firmy rekrutacyjno-szkoleniowej LSJ HR Group, która od 17 lat działa na szczecińskim rynku.  To lokalna patriotka i skuteczna kobieta biznesu. Jest inicjatorką największej na Pomorzu Zachodnim konferencji dotyczącej kapitału ludzkiego, czyli #HRSzczecin. Założyła Fundację Rozwoju Zawodowego Talent&Kariera, która wspiera młodych ludzi w wyborze właściwej drogi zawodowej, edukuje na temat rynku pracy i przekonuje, że proaktywna postawa może przenosić góry. Powołała też Szczecin Business Ladies – przestrzeń dla kobiet biznesu, które chcą dzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami, inspiracjami i wzajemnie wspierać swoje inicjatywy.  To propagatorka idei networkingu i „human relations” w HR-rze. W 2019 roku została laureatką plebiscytu Magnolie Biznesu w kategorii "Ikona Biznesu". 

Karolina Klucznik

Operations Manager w LSJ HR Group. Doświadczona manager oraz trenerka biznesu z 15-letnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach z sektora morskiego i farmaceutycznego. Skutecznie łączy wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu psychologii i zarządzania. Specjalizuje się w budowaniu i rozwijaniu skutecznych zespołów, także międzynarodowych oraz zdalnych, zarządzaniu procesami oraz narzędziami biznesowymi. Pracowała z klientami oraz zespołami z różnych kultur i ze wszystkich kontynentów. Ma doświadczenie zarówno w obsłudze klienta, jak i "vendor management".

Marcin Borowski

Ponad 11 lat doświadczenia w branży HR. Tworzył i rozwijał od zera oddziały i firmy rekrutacyjne, wyszukujące pracowników na wszystkie szczeble: od blue collar po stanowiska dyrektorskie. Zafascynowany Lean Management w środowisku procesów usługowych / biurowych; zarządza firmą należącą do grupy LSJ, zajmującą się zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców.

Prof.dr hab.Stanisław Flejterski

Przez wiele lat(1985-2018) związany z Uniwersytetem Szczecińskim , obecnie wykładowca-prof.zwyczajny na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie WSB w Poznaniu. W latach 1991-1999 menedżer w trzech bankach komercyjnych (PEKAO SA, BIG SA, Bank Austria Creditanstalt SA),  w latach 1999-2005 prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US ds.nauki. Promotor wielu prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Autor wielu książek i artykułów z zakresu ekonomii, metodologii, finansów i bankowości. Autor "Alfabetu SF. Na pograniczu sacrum i profanum". Członek  redakcji i rad naukowych kilku czasopism, ponadto członek Komitetu Nauk o Finansach PAN(2007-2019). Staże i pobyty studialne w Szwajcarii, Holandii, w Niemczech, we Włoszech i w USA, wykłady gościnne w Niemczech, we Włoszech, w Meksyku i Turcji. Laureat licznych nagród, odznaczeń i wyróżnień. Do swoich ulubionych sentencji zalicza m.in.: "wszystko można zrobić lepiej" oraz "teoria bez praktyki jest jałowa, praktyka bez teorii ślepa". 

Maciej Zygmunt

Doświadczenie zdobywał pracując w firmach produkcyjnych z branży elektronicznej. Od ponad 10 lat związany z TPV Displays Polska będącej liderem produkcji telewizorów na rynek europejski, w której obecnie pełni funkcję Kierownika Działu Inżynieryjnego Elektroniki i Testów. Odpowiedzialny za obszar wdrażania nowych produktów, transferu technologii i ciągłego usprawniania. Zrealizował szereg projektów z zakresu automatyzacji procesów testowych oraz poprawy efektywności. 

Piotr Szmajewski

Doświadczenie zdobywał w firmach produkcyjnych z branży elektronicznej i automotive. Od 2007 związany z firmą TPV Displays Polska, producentem telewizorów oraz producentem płyt PCB. 
Obecnie pełniący funkcję Lidera specjalistów i inżynierów produktu i systemów testowo-strojeniowych. Odpowiedzialny za wsparcie produkcji płyt głównych (obszar testów), usprawnienie procesu przezbrojenia linii produkcyjnych oraz utrzymanie parku maszynowego. Realizował projekty NPI oraz wdrożył wiele usprawnień w procesie testowym.  

PATRONI MEDIALNI

Patronami medialnymi wydarzenia są:

 • Radio Szczecin

 • Portal wSzczecinie.pl