Zapraszamy na wykład, który poprowadzi Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Spotkanie jest skierowane do wszystkich studentów naszej uczelni. Wykład pt. "Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w systemie sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce", odbędzie się w piątek 19 listopada o godzinie 14:00, w formule online.

Link do wykładu będzie można znaleźć w Extrancecie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Biogram Eksperta:

Piotr Tomaszewski 9 marca 2020 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Odpowiada za funkcjonowanie Funduszu jako całości. Nadzoruje Departament Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Departament Przymusowej Restrukturyzacji, Departament Skarbu, Departament Rachunkowości, Departament Kadr, Biuro Zarządu oraz Biuro Audytu Wewnętrznego. Jest też przedstawicielem BFG w Komisji Nadzoru Finansowego.

Piotr Tomaszewski jest związany z bankowością od 1992 r. Początkowo pracował w Banku Ochrony Środowiska, a od 1999 r. w BZ WBK (później Santander Bank Polska), gdzie pełnił funkcje dyrektorskie. Uczestniczył w procesach fuzji Banku Zachodniego SA z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA, Banku Zachodniego WBK SA z Kredyt Bankiem SA, a także w projektach M&A w zakresie działalności maklerskiej i inwestycyjnej.

Zarządzał obszarem Bancassurance i Produktów Inwestycyjnych w strukturze banku, a także projektami w zakresie bankowości przedsiębiorstw we współpracy z Allied Irish Banks. Był także członkiem rad nadzorczych spółek PROBUD S.A. oraz MORPOL S.A. Uczestniczył we wprowadzaniu tej drugiej spółki na giełdę w Oslo.

W 2017 r. został Dyrektorem Santander Biura Maklerskiego, a od 2016 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Santander TFI. W 2019 r. dołączył do Rady Izby Domów Maklerskich. Ukończył studia w zakresie handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczył też w programach menadżerskich dla najwyższej kadry kierowniczej Santandera – Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy wydawnictwie Harvard Business Review, a także Santander Escuela w Madrycie.

Czytaj więcej