Drodzy Studenci,

Już niebawem rozpoczyna się nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Planując zajęcia i organizację roku akademickiego dla naszych studentów uwzględniliśmy dotychczasowe doświadczenia z okresu funkcjonowania Uczelni w trakcie trwającej pandemii oraz Państwa potrzeby i opinie, a także niesłabnącą troskę o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej WSB w Szczecinie.  

 

  1. Decyzją* Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, czyli od 30 września 2021 r., zajęcia dla studentów studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich będą mogły być prowadzone w salach dydaktycznych. Zajęcia laboratoryjne i część ćwiczeń będziemy prowadzić w tradycyjny sposób, natomiast większość wykładów, seminaria oraz wybrane ćwiczenia przeprowadzimy w formie zdalnej. Zajęcia dydaktyczne na studiach hybrydowych na kierunku Finanse i Rachunkowość dla pierwszego roku będą realizowane zgodnie z przyjętym założeniem, w trybie mieszanym: stacjonarnym i zdalnym. Forma realizacji zajęć będzie oznaczona w planie zajęć. 
  2. Zajęcia dla uczestników niestacjonarnych studiów podyplomowych decyzją* Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, czyli od 30 września 2021 r. będą mogły być prowadzone w salach dydaktycznych. Uczestnicy, którzy zapisali się na studia podyplomowe w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną będą realizowali zajęcia zgodnie z przyjętym założeniem na platformie MS Teams.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz w przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć w salach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić w formule zdalnej. Jesteśmy gotowi na każdy z możliwych wariantów kształcenia. 

 

*Decyzja jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Cała treść rozporządzenia dostępna na stronie Dziennika Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000146401.pdf

Czytaj więcej