Niebawem zaczyna się nowy rok akademicki i już teraz chcemy powiedzieć Wam o tym, jak będą wyglądały zajęcia od października.  


Decyzją Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia prowadzone będą zarówno w formie zdalnej, jak i w formie hybrydowej, czyli dającej możliwość realizacji części zajęć w salach wykładowych, co jest zgodne z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2020 r.


Rozwiązania te wprowadzamy, kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie całej społeczności Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz chęcią zapewnienia komfortowych i przyjaznych warunków kształcenia naszym studentom. 


W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz w przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć w salach wykładowych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić tylko w formie zdalnej. Jesteśmy gotowi na każdy z możliwych wariantów kształcenia.

 

Zobacz, jak dokładnie wyglądać będzie kształcenie na:

studiach I stopnia 

studiach II stopnia 

studiach II stopnia z podyplomowymi

studia podyplomowe

Czytaj więcej