Dofinansowanie studiów

Podziel się:

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa, w szczególności pracowników: w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych oraz przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

Dofinansowania od 50% do 80% na szkolenia i studia w WSB w Szczecinie.

Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat projektu.

31-08-2017