Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie zaprasza studentów kierunku Zarządzanie( II i III rok studiów I stopnia, oraz I i II rok studiów II stopnia ) do udziału w bezpłatnym szkoleniu , dzięki któremu będzie można wzbogacić swoje CV informacją o posiadaniu certyfikatu „PRINCE2 Foundation”. Szkolenie odbędzie się w dniach 15-17.03.2019r. w godzinach 9:00-16:00 w WSB w Szczecinie.

 

Zakres szkolenia obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

  • całkowity przegląd metodyki i umiejscowienie jej w kontekście otoczenia, którym jest organizacja lub program/projekt zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Programami MSP jak i portfolio zgodne z metodyką MoP
  • zasady metodyki, umożliwiające jej elastyczne dostosowanie do każdego środowiska i jej wykorzystanie zgodnie z wymaganiami organizacji, jako fundament kultury organizacyjnej w obszarze zarządzania projektami
  • wszystkie elementy metodyki, jako spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem. Elementy te to: pryncypia, tematy i procesy oraz dostosowanie do środowiska.

Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin otrzymają materiały dydaktyczne i certyfikat.

 

Zapisy: 
1.Pobierz dokumenty rekrutacyjne ze strony : http://www.efs.pl/oferta,studia_i_stopnia,194
(zakładka REKRUTACJA: Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Kwestionariusz osobowy dla kierunku ZARZĄDZANIE ) 
2.Wypełnione dokumenty dostarcz do Działu Projektów pokój 507.1; ul. Wojska Polskiego 128: osobiście lub mailowo(skan dokumentów)na adres: projekty@wsb.szczecin.pl
3.Dokumenty możesz wypełnić również bezpośrednio w Biurze Projektu.

 

PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, NAPISZ, ZADZWOŃ!
Więcej szczegółów:
e-mail: projekty@wsb.szczecin.pl
Tel: 91 452 69 67

Czytaj więcej