Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie zaprasza studentów II i III roku kierunku "Finanse i rachunkowość" do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Jednolity Plik Kontrolny”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 maja 2019r. w godzinach 9:00-16:00, w WSB w Szczecinie.

 

Zakres merytoryczny:

 • Podstawa prawna jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT 
 • Istota jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT 
 • Zakres podmiotowy jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT 
 • Jednolity plik kontrolny na żądanie, a jednolity plik kontrolny bez wezwania 
 • Jednolity plik kontrolny a czynności sprawdzające, kontrola krzyżowa, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa oraz postępowanie podatkowe 
 • Jednolity plik kontrolny jako dowód w sprawie 
 • Jednolity plik kontrolny jako informacja podatkowa
 • Termin przekazywania JPK_VAT 
 • Podpisywanie JPK_VAT 
 • Dane obowiązkowe i dane fakultatywne w pliku JPK_VAT 
 • Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT:  JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca 
 • Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z korektą pliku JPK_VAT? 
 • Wezwanie otrzymane z urzędu skarbowego odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w JPK_VAT 
 • JPK_VAT w wyjaśnieniach Ministra Finansów 
 • Konsultacje podatkowe dotyczące nowej struktury JPK_VAT. Czy plik JPK zastąpi deklarację VAT? 
 • Sankcje za błędy w JPK_VAT

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Zapisy: 
1.Pobierz dokumenty rekrutacyjne ze strony :  http://www.efs.pl/oferta,studia_i_stopnia,194
(zakładka REKRUTACJA: Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Kwestionariusz osobowy dla kierunku Finanse i Rachunkowość) 
2.Wypełnione dokumenty dostarcz do Działu Projektów pokój 507.1; ul. Wojska Polskiego 128: osobiście lub mailowo(skan dokumentów)na adres: projekty@wsb.szczecin.pl
3.Dokumenty możesz wypełnić również bezpośrednio w Biurze Projektu.
 
Więcej szczegółów:
e-mail: projekty@wsb.szczecin.pl
Tel: 91 452 69 67
 

Czytaj więcej