Biznesowi Partnerzy WSB

Program Partnerstwa Biznesowego to wyjątkowe połączenie doświadczeń naukowych Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z doświadczeniami największych firm z terenu całego woj. zachodniopomorskiego. Ten mariaż świata nauki ze światem biznesu daje studentom WSB możliwość zdobycia wiedzy opartej na autentycznym doświadczeniu firm, które stają się patronami poszczególnych specjalności.

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przykłada szczególną wagę do praktyczności przekazywanej wiedzy. Dzięki temu studenci WSB mają niepowtarzalną szansę studiować na Uczelni, na której poszczególne specjalności objęte są Patronatem Biznesowym.

Na mocy porozumienia o objęciu patronatu nad specjalnościami oferowane jest m.in. doradztwo i konsultacja przy tworzeniu programów studiów, prowadzenie zajęć, warsztatów i ćwiczeń przez pracowników tych firm w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz innych form spotkania ze studentami, np. analiza business case’ów i wskazanie tematyki prac dyplomowych związanych z działalnością partnera.

Takie rozwiązanie daje studentom Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu gwarancję, że wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów oparte są na bezpośrednim doświadczeniu największych firm z terenu całego woj. zachodniopomorskiego. Tylko w WSB masz szansę na tak bliski kontakt ze środowiskami biznesu.

Program Partnerstwa Biznesowego:

  • pozwala na stały i czynny kontakt na zajęciach z pracownikami największych firm z terenu woj. zachodniopomorskiego
  • daje gwarancję, że przekazywana Ci wiedza ma charakter praktyczny i ułatwi Ci sprawne poruszanie się po rynku pracy
  • umożliwia odbywanie praktyk i staży u czołowych przedstawicieli świata biznesu
  • pozwala korzystać z doświadczenia i wiedzy firm, które objęły patronat nad specjalnością podczas pisania pracy dyplomowej.

 Program Partnerstwa Biznesowego jest elementem realizowanej przez naszą Uczelnię misji praktycznego nauczania.

Partnerstwo biznesowe - Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
Na mocy porozumienia zawartego 24.08.2012 roku między Wyższą Szkoła Bankową w Szczecinie a Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, nadano ZARR tytuł Partnera Biznesowego dla studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie oraz na studiach podyplomowych na kierunku: Studia Menadżerskie.

zarr_0.jpg

Celem działania ZARR SA jest udział w realizacji zadań zawartych w programach rozwoju gospodarki, polegających głównie na działalności informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej i doradczej. Dlatego też Agencja świadczy usługi z zakresu doradztwa i szkoleń.

Partnerstwo biznesowe - International Project Management Association Polska
Na mocy porozumienia zawartego 11.07.2012 roku między Wyższą Szkoła Bankową w Poznaniu a International Project Management Association Polska, nadano IPMA Polska tytuł Partnera Biznesowego dla kierunku Zarządzanie studiów I stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie.

ipma_polska_logo_wersja_podstawowa_cmyk_0.jpg

International Project Management Association Polska jest stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Celem jego istnienia jest rozwój dziedziny zarządzania projektami oraz umacnianie profesji kierownika projektu. Cel stowarzyszenia realizowany jest poprzez:

  • Promowanie w społeczeństwie dyscypliny zarządzania projektami oraz wspieranie jej rozwoju w warunkach polskich.
  • Budowanie uznania i prestiżu dla grupy zawodowej project manager.
  • Tworzenie standardów zawodowych i etycznych dla project managerów z uwzględnieniem polskich warunków. Tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i doskonalenia oraz wzmacnianie więzi środowiskowej dla profesjonalistów zarządzania projektami.
  • Budowanie sieci kontaktów krajowych i międzynarodowych project managerów.

Partnerstwo biznesowe - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nawiązał współpracę partnerską ze Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN. 

lewiatan_zp_pomorza_zachodniego1.jpg

Patronatem został objety kierunek studiów licencjackich Zarządzanie

„Nie ma lepszej, bardziej skutecznej drogi zdobycia specjalistycznych umiejętności niż połączenie wiedzy z doświadczeniem. Współorganizator – ZPPZ Lewiatan jak również merytoryczna opieka ważnych instytucji otoczenia biznesu czynią ten kierunek szczególnie atrakcyjnym przez ponadprzeciętne zaangażowanie praktyków biznesu. Gorąco polecam!”

Anna Kornacka
Prezeska Zarządu ZPPZ Lewiatan

Partnerstwo biznesowe - Enterprise Logistics
02.04.2012 r. zawarliśmy porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i badań naukowych z Enterprise Logistics Sp. z o.o. Patronatem został objęty kierunek studiów licencjackich Logistyka.

enterprise_-_logo_male.jpg

ENTERPRISE LOGISTICS SP. Z O.O. to polski operator TSL specjalizujący się w obsłudze ruchu towarowego wrelacjach ze Skandynawią. Funkcjonuje w ramach GRUPY ENTERPRISE z siedzibą główną w Reptowie k. Szczecina. Firma posiada oddziały w Świnoujściu, Gdańsku oraz w Drammen k. Oslo w Norwegii. Ponadto, dzięki szerokim kontaktom spedycyjnym w całej Skandynawii, dysponuje rozbudowaną siecią partnerskich placówek dystrybucyjnych. Od 1990 roku spółki GRUPY ENTERPRISE zapewniają swoim klientom w rejonie państw Basenu Morza Bałtyckiego kompleksowe wsparcie logistyczne.
W ramach podjętej współpracy przewidziane jest m.in. przeprowadzenie przez ekspertów Enterprise cyklu wykładów i ćwiczeń. Na mocy porozumienia studenci naszej uczelni uzyskają możliwość odbycia praktyk w Enterprise Logistics.

Partnerstwo biznesowe - BTC Sp. z o.o.
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bnakowej w Poznaniu nawiązał współpracę partnerską z BTC Sp. z o.o. Patronatem został objęty kierunek studiów licencjackich Zarządzanie.

btc_logotyp_ma_e.jpg

BTC Sp. z o.o. to spółka konsultingowo-informatyczna, która oferuje rozwiązania i usługi z zakresu zarządzania zasobami IT. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i rozwoju specjalistycznego oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT z przeznaczeniem dla różnych sektorów gospodarki i administracji państwowej. Współpracuje z największymi na świecie producentami oprogramowania i sprzętu. Posiada status Microsoft Certified Partner oraz Oracle Silver Partner. Współpracuje z firmą Intel jako Intel Software Partner oraz Citrix Systems - w obszarze wirtualizacji i strumieniowania aplikacji i desktopów. Jest czynnym uczestnikiem programów zarządzania oprogramowaniem (Software Assets Management).
Wierzymy, że współpraca przyczyni się do podniesienia standardu kształcenia na kierunku studiów I stopnia Zarządzanie.

Partnerstwo biznesowe - Expander
Nasza uczelnia podpisała umowę partnerską z firmą Expander. Patronatem został objety kierunek studiów licencjackich Finanse i rachunkowość

 

Expander jest największą niezależną firmą doradztwa finansowego w Polsce. Firma działa na rynku od 2000 roku. Misją expander_ef_poz_logo_rgb.pngExpander jest dostarczanie Klientom najlepszych rozwiązań w dziedzinie finansów osobistych. Expander stawia na niezależność. W swojej ofercie ma ponad 95% wszystkich ofert kredytów hipotecznych dostępnych na rynku oraz setki funduszy i produktów inwestycyjnych. Nie jest także powiązany z żadną grupa bankową w Polsce, przez co może świadczyć rzeczywiście niezależne usługi doradztwa finansowego. Mamy nadzieję, że współpraca naszej uczelni z firmą Expander przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia nadając mu bardzo praktyczny charakter.

Partnerstwo biznesowe - Object Connect

ObjectConnect jest dostawcą rozwiązań zapewniających sprawne funkcjonowanie firm. logo_objectconnect_nowe.jpg
Nasze rozwiązania oparte są o obowiązujące trendy i wymagania biznesowe z dziedzin takich jak: sprawna komunikacja wewnętrzna, zarządzanie i praca zespołowa nad dokumentami, systemy wspomagające pracę zespołów projektowych.

 Naszą pasją jest usprawnianie pracy  poprzez zapewnienie łatwego dostępu do zasobów informacyjnych organizacji oraz efektywną komunikację. W tym celu powstał produkt KanBo, oparty o obowiązujące standardy i metodykę, które funkcjonują w nowoczesnych organizacjach.   kanbo_logo_nowe.jpg
ObjectConnect jest twórcą rozwiązań programistycznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw usprawniając komunikację, przepływ i zarządzanie informacją. Łączy pasję optymalizacji procesów z nową technologią oraz doświadczeniem jako wieloletni Gold Partner Microsoft uwzględniając najnowsze trendy i dobre praktyki prowadzenia biznesu. Czerpie inspirację z doświadczeń międzynarodowych klientów oraz obserwacji życia, przenosząc je na rozwiązania i narzędzia technologiczne. Tu powstają wizjonerskie projekty, które łamią bariery technologicznych możliwości i wchodzą w życie w postaci innowacji informatycznych.  Jako jedna z nielicznych firm na świecie ObjectConnect opracowała produkt, który łączy w sobie rewolucyjną metodę Kanban z najnowszymi standardami w zakresie komunikacji wewnętrznej i pracy zespołowej wspomagających pracę zespołów projektowych.

"Oferując dostęp do najnowszych technologii oraz wsparcie merytoryczne dla Wydziału Ekonomicznego WSB w Szczecinie mamy nadzieję podnieść wymiar praktyczny kształcenia na takich kierunkach jak Zarządzanie oraz Logistyka".

Jesteśmy przekonani, że współpraca z firmą ObjectConnect pozwoli naszym studentom poznać najnowsze technologie rozwiązań programistycznych oraz podniesie jakość kształcenia na kierunkach : Zarządzanie i Logistyka.

 

Partnerstwo biznesowe - Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Szczecinie

ZNP jest najstarszym związkiem zawodowym w Polsce. Powstał w 1905r. Oddział w Szczecinie datuje swoje powstanie na 1945 rok.
W swoich  szeregach  skupiamy  nauczycieli,  pracowników  administracji i obsługi  szczecińskich  przedszkoli,  szkół  i  placówek  oświatowo –wychowawczych.
 Podstawowym  ale  nie  jedynym  naszym  zadaniem  jest obrona i pomoc naszym  członkom  (pomoc  prawna,  finansowa).
 Podejmujemy działanie zmierzające do:

  • ochrony miejsc pracy,
  • poprawy warunków placowych.

Zarząd  Oddziału  ZNP jest  organizatorem  konkursów: „Belfer na 6”  i „Pracownik na medal”, których głównym zadaniem jest wybór nietuzinkowego pełnego pasji  nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Obydwa konkursy skierowane  są  do  wszystkich  pracowników  oświaty,  bez  względu  na  ich przynależność  związkową.  Odbyło  się  6  edycji  „Belfer  na  6”  i  2  edycje „Pracownik na medal”.
Aby realizować zadania wynikające ze  Statutu  ZNP  oraz planów  pracy Zarządu  współpracujemy  z  różnymi  podmiotami. Jest  nam  niezmiernie  miło,  że  do  grona  naszych  przyjaciół możemy zaliczyć  Państwa  uczelnię.