Co zyskujesz, studiując w WSB?

Jeśli z łatwością nawiązujesz kontakty i prowadzisz rozmowy, a obserwowanie i słuchanie innych jest dla Ciebie fascynujące, pomyśl o studiach na kierunku psychologia. Jako psycholog będziesz pracować z ludźmi, szukać przyczyn ich różnorodnych zachowań i pomagać im w rozwiązywaniu problemów czy wychodzeniu z uzależnień. 

Psychologia to naukowa i pogłębiona refleksja na temat człowieka i relacji, jakie nawiązuje on ze swoim otoczeniem. Psychologowie badają motywacje, zachowania, emocje i uczucia w różnych sytuacjach i próbują stworzyć reguły oraz zasady, którym podlega każdy z nas. Na studiach uczestniczysz w wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych, w trakcie których obserwujesz pracę terapeutów i psychologów. Możesz wybrać jedną z kilku specjalizacji i budować swój warsztat psychologa w obszarze, który najbardziej Cię interesuje. 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • Identyfikować zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym.
  • Opisywać i nazywać zjawiska psychologiczne oraz odpowiednio planować i przeprowadzać formy interwencji.
  • Udzielać profesjonalnego wsparcia psychologicznego w krytycznych sytuacjach życiowych.
  • Wspierać rozwój na różnych etapach życia człowieka.
  • Wykorzystywać różne formy pomocy psychologicznej. 
     

Kierunek psychologia w WSB to m.in.:

interdyscyplinarna wiedza
Tryby
wizyty studyjne i zajęcia terenowe
Organizacja
zajęcia z ekspertamii
Wybierz miasto, w którym możesz studiować ten kierunek: