Co zyskujesz, studiując w WSB?

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna to bardzo istotny etap w rozwoju dziecka, ponieważ to początek całego procesu edukacyjnego. Pedagog pełni wtedy szczególną rolę, wspierając dzieci w kształtowaniu ich podejścia do uczenia się, diagnozując ich problemy i potrzeby rozwojowe. Jest dla nich przewodnikiem – objaśnia świat i zjawiska w nim zachodzące. 

Jako pedagog będziesz wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. Dlatego w trakcie studiów zdobywasz wiedzę z obszaru pedagogiki i psychologii, bierzesz udział w warsztatach i zajęciach terenowych. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako nauczyciel w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • Prowadzić zajęcia wynikające z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej i w przedszkolach. 
  • Wykorzystywać różne metody, formy i narzędzia edukacyjne. 
  • Indywidualizować proces nauczania z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 
  • Stymulować rozwój psychofizyczny podopiecznych. 
  • Skutecznie współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną.
  • Orientować się w przepisach prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.
Pedagogika

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSB to m.in.:

Dyplom
uprawnienia pedagogiczne
Hantel
zajęcia praktyczne
Organizacja
praktyki i wizyty studyjne
Kalendarz
dodatkowe szkolenia
Wybierz miasto, w którym możesz studiować ten kierunek: