Co zyskujesz, studiując psychologię w biznesie w WSB?

Znaczenie współczesnych badań psychologicznych wzrasta. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w praktycznym, biznesowym podejściu. Okazuje się, że do efektywnych i satysfakcjonujących działań w biznesie, niezbędna jest znajomość procesów psychologicznych.
Osoby prowadzące własne firmy i będące menedżerami, coraz częściej chcą pracować ze specjalistami, wykorzystującymi psychologię w kontaktach zawodowych czy relacjach biznesowych. Studia psychologiczne pozwalają lepiej zrozumieć ludzi i ich motywacje oraz zdobyć wiedzę na temat budowania relacji. Często także pomagają skutecznie zarządzać ludźmi dla osiągania lepszych efektów biznesowych.

Atutem studiów psychologia w biznesie jest połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii z umiejętnościami praktycznymi z obszarów  takich jak coaching, mentoring, negocjacje czy zachowania konsumenckie. Takie połączenie kompetencji pozwoli Ci lepiej odnaleźć się w organizacji i życiu prywatnym. Kwalifikacje, które nabędziesz podczas studiów, sprawią, że zgłębisz proces zarządzania zespołem i bez trudu wcielisz się w rolę menedżera.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • Sprawnie zarządzać jednostkami, zespołami lub przedsiębiorstwem, w tym właściwie dobierać kadry.
  • Rozumieć, że to mechanizmy psychologiczne mają bezpośredni wpływ na postrzeganie pieniądza, wartości, inwestycji oraz na zachowania w biznesie.
  • Wykorzystać mechanizmy wywierania wpływu, także do skutecznych negocjacji i mediacji oraz tworzenia wizerunku narzędziami PR
  • Zaprojektować działania marketingowe, stosując odpowiednie techniki sprzedaży i wywierania wpływu.
  • Przygotować i przeprowadzić proces rekrutacyjny oraz posługiwać się narzędziami motywowania, kontroli i oceny pracowników.
  • Właściwie dobierać kadry, wdrażać pracowników i rozwijać ich potencjał w organizacji, a także wspierać na etapie odchodzenia z pracy.
  • Zrozumiesz emocjonalne, poznawcze i społeczne determinanty podejmowania decyzji.
  • Prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe.

Kierunek psychologia w biznesie w WSB to mi.in.:

Testy
kompleksowy program studiów
Książka
połączenie psychologii, zarządzania i ekonomii
Organizacja
wizyty studyjne, praktyki, case study, gry menedżerskie
Krawat
zawód poszukiwany na rynku pracy
Tryby
wykładowcy - praktycy
Wybierz miasto, w którym możesz studiować ten kierunek: