Co zyskujesz, studiując w WSB?

W trakcie studiów na kierunku finanse i rachunkowość przygotujemy Cię do sprawnego poruszania się w świecie finansów. Damy możliwość poznania narzędzi, instrumentów finansowych i zasad rachunkowości. Jak redukować koszty? Jak efektywnie inwestować? Jak wybierać najkorzystniejsze metody finansowania inwestycji i zarządzania ryzykiem? Tego dowiesz się na tym kierunku studiów.  

Studia kierujemy do umysłów analitycznych oraz pasjonatów pracy z liczbami i wykresami. Finanse i rachunkowość to studia dla osób, które chcą pracować jako księgowi, pracownicy banku, czy analitycy rynku finansowego. Zajęcia prowadzone są przez przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów z zakresu księgowości, bankowości, prawa, podatków, czy ubezpieczeń. 

Czego nauczysz się w trakcie studiów? 

 

 • Wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zarządzania bankami i instytucjami finansowymi.
 • Dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie.
 • Sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi.
 • Przygotowywać plany finansowe.
 • Interpretować i ewidencjonować operacje gospodarcze z wykorzystaniem przepisów prawa i polityki bilansowej.
 • Zarządzać finansami zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.
 • Stosować w praktyce prawo podatkowe.
 • Wykonać analizę i wycenę instrumentów finansowych takich jak akcje czy obligacje.
 • Zarządzać różnymi rodzajami ryzyka. 
   
Uścisk dłoni
partnerzy biznesowi kierunku
Hantel
ćwiczenia, case studies, warsztaty
Krawat
zawód poszukiwany na rynku pracy
Organizacja
wykładowcy - praktycy
Wybierz miasto, w którym możesz studiować ten kierunek: