Co zyskujesz, studiując w WSB?

Design pochodzi z łacińskiego słowa designare czyli wyznaczać, wskazywać. W praktyce biznesowej oznacza to ciągłe poszukiwanie innowacji, reagowanie na zmiany i potrzeby klienta w celu dostosowania produktu, marki czy usługi do aktualnych trendów lub nawet ich wyznaczanie. Choć design dziś rozumiany jest nieco szerzej, najczęściej utożsamiany jest ze wzornictwem przemysłowym. W czasach nieustającej walki konkurencyjnej, ogromnej liczby produktów, jednym z kluczowych kryteriów przy wyborze produktu staje się nie tylko cena i funkcjonalność, ale też jego walory estetyczne. 
 

Studia na kierunku design w biznesie to innowacyjne połączenie pasji do projektowania z mierzalnymi efektami działalności biznesowej. To studia dla osób kreatywnych, lubiących zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań, ale też takich, które wypracowane przez siebie rozwiązania chcą przekuć na sukces w biznesie.

Czego nauczysz się w trakcie studiów? 
 
  • Myśleć kreatywnie.
  • Kształtować wizerunek firmy, produktu lub usługi.
  • Tworzyć  innowacyjne rozwiązania w oparciu o zasady design thinking.
  • Stosować wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania 2D i 3D.
  • Tworzyć unikalną formułę biznesu.
  • Projektować procesy sprzedaży, bazując na analizie zachowań, nawyków i sposobie postrzegania klienta.
Hantel
ćwiczenia, case studies, warsztaty
Krawat
zawód poszukiwany na rynku pracy
Organizacja
wykładowcy - praktycy
Laptop
nowoczesne technologie
Uścisk dłoni
partnerzy biznesowi kierunku
Wybierz miasto, w którym możesz studiować ten kierunek: