Zaplanuj swoją karierę

2012 - pracodawca - planowanie kariery

Anna Nowak
Dyrektor Obszaru Detalicznego, ING Bank Śląski
„ING Bank Śląski od lat współpracuje z WSB w zakresie organizacji praktyk i staży. Bardzo cenimy sobie współpracę i ze swej strony sta...

studiuj_i_pracuj.pngWyższe Szkoły Bankowe dbają o to, aby studenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy zawodowej oraz czerpali ze swojej profesji satysfakcję. Dlatego Uczelnie umożliwiają studentom spotkania z doradcą zawodowym.

W ramach doradztwa student może liczyć na:

  • pomoc w określeniu swoich celów zawodowych i efektywniejszym planowaniu kariery
  • pomoc w określeniu swoich mocnych i słabych stron
  • doradztwo w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
  • doradztwo w zakresie przygotowania i zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • doradztwo w zakresie form rekrutacji i selekcji pracowników stosowanych przez pracodawców.

Już dzisiaj umów się na spotkanie z doradcą zawodowym
Z doradztwa zawodowego może skorzystać każdy student WSB oraz absolwent bez względu na termin ukończenia studiów.
W tym celu wystarczy skontaktować się Biurem Karier i umówić się na spotkanie.

studiuje_pracuje.png

Skontaktuj się z właściwym Biurem Karier:
Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | Opole | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław