Znajdź studia II stopnia na WSB - kierunki i specjalności

Kierunki i specjalności studiów we wszystkich miastach

Bydgoszcz | Kierunek: Finansowo-prawny

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo bankowo - ubezpieczeniowe
Finanse przedsiębiorstw
Kadry i płace w praktyce
Prawo finansowe i podatki
Prawo i finanse w administracji publicznej
Rachunkowość przedsiębiorstw
Bydgoszcz | Kierunek: Informatyka w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Data Mining
Grafika komputerowa i multimedia
Projektowanie aplikacji biznesowych
Bydgoszcz | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business Intelligence
Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów i projektów logistycznych
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Bydgoszcz | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and Logistics
Ekonomika i zarządzanie transportem kolejowym
Logistyka przedsiębiorstw
Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie przedsiębiorstwami sektora TSL
Bydgoszcz | Kierunek: Logistyka - studia inżynierskie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria systemów logistycznych
Bydgoszcz | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo personalne i zawodowe
Nowoczesna edukacja z elementami tutoringu i mentoringu
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Bydgoszcz | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and Logistics
International management and marketing
Lean management i zarządzanie jakością
Marketing i zarządzanie w turystyce
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego
Psychologia w zarządzaniu
Trener biznesu
Zarządzanie administracją publiczną
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie firmą
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Zarządzanie procesami produkcyjnymi
Zarządzanie w służbie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Chorzów | Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Służby mundurowe i specjalne
System bezpieczeństwa narodowego
Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie profesjonalną ochroną osób i mienia
Chorzów | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i innowacje finansowe
Finanse i handel międzynarodowy
Finanse publiczne i podatki
Kadry i płace
Marketing i sprzedaż usług finansowych
Międzynarodowe standardy rachunkowości
Rachunkowość i controlling
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Chorzów | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Pedagogika terapeutyczna z socjoterapią
Pedagogika w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Chorzów | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Financial Services Management
Gospodarowanie nieruchomościami
Handel zagraniczny
Logistyka w biznesie
Menedżer BHP
Project Management – Junior Project Manager
Psychologia w zarządzaniu
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
Zarządzanie projektami
Zarządzanie Projektem – Junior Project Manager
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie wierzytelnościami
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w hotelarstwie
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie w sporcie i turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Chorzów | Kierunek: Zarządzanie dla inżynierów

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Zarządzanie produkcją i usługami
Gdańsk | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Bezpieczeństwo w systemie gospodarczym państwa
Bezpieczeństwo w transporcie morskim i lotniczym
Funkcjonariusz służb publicznych
Kryminologia i kryminalistyka
Menedżer bezpieczeństwa
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Gdańsk | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk finansowy
Bankowość i doradztwo finansowe
Biegły rewident
Corporate finance management
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i controlling
Trader rynków finansowych
Gdańsk | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International logistics
Logistyka i inżynieria transportu
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Menedżer logistyki
Transport drogowy ładunków i przygotowanie do certyfikacji CPC
Zarządzanie projektami logistycznymi
Gdańsk | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i włączająca
Gdańsk | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Architektura korporacyjna
International Business Management
IT Project Management
Marketing i komunikacja społeczna
Menedżer w turystyce i hotelarstwie
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie BHP
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami i usługami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Gdańsk | Kierunek: Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie projektami i usługami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Gdynia | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Marketing i komunikacja społeczna w nowych mediach
Zarządzanie projektami i usługami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Opole | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International management
Nowe media w biznesie
Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie procesami biznesowymi
Poznań | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i usługi finansowe
Finanse publiczne i podatki
Rachunkowość i audyt finansowy
Zarządzanie finansami
Poznań | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Menedżer hotelarstwa i gastronomii
Menedżer imprez rekreacyjno-sportowych
Menedżer SPA i Wellness
Międzynarodowy biznes turystyczny
Poznań | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i rozwój zawodowy
Wycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Poznań | Kierunek: Zarządzanie dla inżynierów

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Menedżer IT
Menedżer logistyki
Zarządzanie strategiczne
Poznań | Kierunek: Zarządzanie - studia online

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi - online
Zarządzanie Projektem – Junior Project Manager - online
Szczecin | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Edukacja dorosłych z gerontologią
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika prewencji i zagrożeń społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
Terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju dziecka
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem powszechnym
Zarządzanie finansami
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie procesami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie - dla inżynierów

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie procesami- 3 semestry
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie - studia online

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
Zarządzanie Projektem – Junior Project Manager
Toruń | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk finansowy
Finanse w administracji publicznej
Kadry i płace w praktyce
Nowoczesna bankowość i ubezpieczenia
Podatki i doradztwo podatkowe
Programy finansowo-księgowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Toruń | Kierunek: Informatyka w biznesie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Data Mining
Grafika komputerowa i multimedia
Projektowanie aplikacji biznesowych
Toruń | Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business Intelligence
Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów i projektów logistycznych
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Toruń | Kierunek: Menedżersko-prawny

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International Business Administration (studia anglojęzyczne)
International management and marketing (studia anglojęzyczne)
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego
Menedżer BHP
Menedżer HR
Menedżer IT
Menedżer logistyki
Menedżer procesów produkcyjnych
Menedżer sprzedaży, marketingu i PR
Menedżer turystyki zdrowotnej
Menedżer w służbie zdrowia
Menedżer w turystyce i hotelarstwie
Prawo dla menedżera ścieżka dla absolwentów kierunków nieprawniczych
Prawo dla menedżera ścieżka dla absolwentów kierunku Prawo w biznesie lub kierunków prawniczych
Psychologia dla menedżera
Trener biznesu
Toruń | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo personalne i zawodowe
Nowoczesna edukacja z elementami tutoringu i mentoringu
Pedagogika Marii Montesorii
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Wrocław | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk finansowy
Audyt i kontrola zarządcza
Bankowość i usługi finansowe
Biegły rewident
Business Finance
International Finance
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Wrocław | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk łańcucha dostaw
International Logistics
Menedżer logistyki
Menedżer sprzedaży
Międzynarodowe systemy logistyczne
Wrocław | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Menedżer hotelu
Menedżer turystyki
Organizator turystyki aktywnej
Wrocław | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gospodarowanie nieruchomościami i homestanding
International Management
Lean management i zarządzanie jakością
Menedżer zarządzania i marketingu
Project management
Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim
Trendy & design w marketingu
Zarządzanie biznesem