Zrealizowane projekty

Wyższe Szkoły Bankowe poza ofertą dydaktyczną umożliwiają swoim studentom zdobycie dodatkowych doświadczeń w międzynarodowych projektach.

WSB zorganizowały już m.in takie projekty jak:

  • Europejskie Praktyki - EuroPraktyki
  • European Asian Study Tour 2010
  • International Business Week
  • Konferencja Studencka w Edynburgu i w Odessie
  • Letnia Szkoła Liderów na Krymie
  • Letnia Szkoła Przedsiębiorczości we Wrocławiu
  • Olimpiada w Sankt Petersburgu
  • Staż zawodowy w poszerzonej Europie - EuroKariera

Szczegółowe informacje o projektach znajdują się na stronach:
Bydgoszcz | Gdańsk | Opole | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław