Zagraniczny dyplom

Direct entry z WSB
W ramach programu  direct-entry studenci III roku w WSB, na wybranych kierunkach, mają możliwość studiów za granicą. Po jego zaliczeniu studenci otrzymują angielski dyplom ukończenia studiów, jak również przystępują do obrony pracy licencjackiej w WSB.

W ten sposób w ciągu trzech lat nauki studenci otrzymują możliwość uzyskania dwóch dyplomów ukończenia zawodowych studiów wyższych na poziomie licencjata.

WSB współpracują m.in. z: 

  • California International Business University Bachelor of Science in Management
  • Coventry University
  • Franklin University Bachelor of Science in Business Administration
  • Groupe ESC Troyes's INBA
  • IPAC Group School of Management Business Unit Manager
  • University of Abertay Dundee
  • University of Northapmton

Język
Studia prowadzone są w języku angielskim - dlatego wymogiem uczestnictwa w programie jest znajomość tego języka. Ocena znajomości języka angielskiego odbędzie się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję powołaną przez Rektora. Komisja ocenia również wysokość średniej ocen oraz brak zaległości w nauce.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach uczelni: Gdańsk | Poznań | Toruń | Wrocław