Zostań wykładowcą

W procesie nauczania istotną rolę odgrywa kadra naukowo-dydaktyczna. Jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności oraz sposób, w jaki współpracuje ze studentami, stanowią podstawę sukcesu Wyżsszych Szkół Bankowych.

Szerokie zainteresowanie studiami i szkoleniami w Wyższych Szkołach Bankowych  oraz sukcesywnie poszerzana paleta kierunków i specjalności skłaniają nas do nieustannego poszukiwania wysokiej jakości wykładowców – specjalistów i praktyków biznesu zainteresowanych podjęciem współpracy z Uczelnią.

Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do grona naszych wykładowców i prelegentów, dzielić się praktyczną wiedzą ze studentami słuchaczami oraz przekazywać zdobyte doświadczenia na szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez WSB, serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy.

Skontaktuj się z nami