Współpraca

Wyższe Szkoły Bankowe to grupa uczelni niepublicznych współpracujących z instytucjami  edukacyjnymi, biznesowymi oraz publicznymi  z polski i z zagranicy.

WSB współpracują m.in. z:

 • Narodowym Centrum Nauki
 • Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Firmą Bazy i Systemy Bankowe
 • Krajowym Instytutem Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Krajową Izba Doradców Podatkowych
 • Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP
 • Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej
 • Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
 • Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych

Członkostwo w Organizacja biznesowych:

 • Stowarzyszenie Management Polska
 • Business Centre Club

Współpraca na szczeblu lokalnym
Usytuowanie Uczelni w różnych miastach w Polsce sprzyja zacieśnianiu współpracy na szczeblu lokalnym. WSB współpracuje m.in.:

 • Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych
 • Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości
 • Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Współpraca na szczeblu międzynarodowym
Wyższe Szkoły Bankowe od wielu lat korzystają z dobrych praktyk zagranicznych partnerów udoskonalając ofertę studiów, umożliwiając wymianę studentów, prowadząc wspólne badania.

Wyższe Szkoły Bankowe współpracują m.in. z:

 • California International Business University
 • Coventry University
 • Groupe ESC Troyes's INBA
 • Franklin University
 • IPAC Group School of Management
 • Northampton University
 • University of Abertay Dundee

Więcej informacji na temat współpracy WSB znajdziesz w wybranym mieście:
Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | OpoleSzczecin | Toruń | Wrocław