Realizowane badania

Ważnym elementem działalności Wyższych Szkół Bankowych są badania naukowe i szerzenie dobrych praktyk zarówno w sektorze prywatnym, biznesowym, jak i publicznym.

WSB realizowały m.in. badania:

  • "Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej"
  • "Badanie Kapitału Społecznego jako czynnika determinującego skutecznośc strategii polityki społecznej w Wielkopolsce"
  • "Systemy ERP w łańcuchu zarządzania wiedzą w nowoczesnym przedsiębiorstwie"
  • "Budowa algorytmów modelowo-prognostycznych do oceny rynku turystycznego i jego otoczenia"
  • „Interlocking directorates w Polsce – socjologiczna próba zdiagnozowania fenomenu”

Więcej informacji o realizowanych badaniach w Wyższszych Szkół Bankowych:
Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | Opole | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław