Polityka naukowa

Jednym z kluczowych zadań w strategii rozwoju Wyższych Szkół Bankowych jest stałe rozwijanie działalności naukowo-badawczej i podejmowanie działań na rzecz innowacji edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących i prowadzeniem nauczania na odległość.

Aktywność naukowo-badawcza WSB koncentruje się na realizacji prac badawczych oraz projektów wdrożeniowych, finansowanych ze środków własnych Uczelni oraz krajowych i zagranicznych instytucji.
Zobacz również: kadra akademicka | realizowane badania

Ważnym elementem prowadzonych badań naukowych jest upowszechniane ich finalnych rezultatów poprzez publikacje w Zeszytach Naukowych, wydawanych regularnie oraz za pośrednictwem organizowanych przez Uczelnię cyklicznych i okazjonalnych konferencji naukowych.
Zobacz również: konferencje i seminaria

Więcej informacji:
Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | Opole | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław