Konferencje i seminaria

Ważnym elementem działalności Wyższych Szkół Bankowych są badania naukowe oraz ich upowszechnianie za pośrednictwem organizowanych przez Uczelnię cyklicznych i okazjonalnych konferencji naukowych.

Wyższe Szkoły Bankowe organizowały m.in. konferencje:

  • Zarządzanie finansami w sektorze publicznym - dług publiczny, zagrożenia, kierunki zmian
  • Rozwój lokalny i regionalny - instytucje, instrumenty, innowacyjność
  • Polska-Ukraina. Wspólna Europa
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
  • Zarządzanie w warunkach kryzysu i rosnącej niepewności

konferemcje-i-seminaria.png

Więcej informacji o organozowanych konferencjach na stronach Wyższszych Szkół Bankowych:
Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | Opole | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław