Kadra akademicka

W procesie nauczania ważną rolę odgrywa kadra akademicka uczelni. Jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności oraz sposób, w jaki współpracuje ze studentami, stanowią podstawę sukcesu.

Wykładowcy
Jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość procesu kształcenia jest kadra dydaktyczna. Etatowa kadra dydaktyczna WSB to ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Dla większości z nich Wyższa Szkoła Bankowa jest podstawowym miejscem pracy w szkolnictwie wyższym. Kadrę Uczelni oprócz wykładowców etatowych stanowią również wykładowcy z Uniwersytetów, Politechnik oraz wykładowcy z partnerskich Uczelni Zagranicznych.

Zobacz pełną listę wykładowców w WSB:
Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | Opole | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław

Praktycy - Przedstawiciele świata biznesu
Oprócz wykładowców akademickich, znaczną część zajęć w WSB prowadzą praktycy. Są wśród nich dyrektorzy i pracownicy banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, izby i urzędów skarbowych, urzędów celnych, dyrektorzy kreatywni, specjaliści ds. public relations, handlu, finansów międzynarodowych, kierownicy działów marketingu, eksperci firm konsultingowych, właściciele biur podróży i agencji turystycznych.