Your first visit to this site? Set up an Applicant's Account

Fill in the fields below to set up an Applicant's Account. If you already are a WSB University student or graduate, you can skip Account setup and sign in using your Extranet login and password.

  • 8 or more characters
  • at least one lowercase (small) letter and one uppercase (capital) letter
  • at least one digit
  • at least one special character (e.g. @ # $ % & *)
Show the recruitment for studies made before the account was created on the candidate’s account (uncheck if you do not want to see them)
You do not have to fill in these fields. However, if you provide your PESEL code or citizenship, additional features will be available, such as e.g. monitoring the status of your admission process, or filing your application documents online.
Polish Afghan Albanian Algerian American Andorran Angolan Argentinian Armenian Australian Austrian Azerbaijani Bahamian Bahraini Bangladeshi Barbadian Belarusian Belgian Belizean Beninese Bhutanese Bolivian Bosnian Botswanan Brazilian British Bruneian Bulgarian Burkinese Burmese Burundian Cambodian Cameroonian Canadian Chadian Chilean Chinese Colombian Congolese Congolese Republic Costa Rican Croatian Cuban Cypriot Czech Danish Djiboutian Dominican Dutch Ecuadorean Egyptian Eritrean Estonian Ethiopian Fijian Finnish French Gabonese Gambian Georgian German Ghanaian Greek Grenadian Guatemalan Guinean Guyanese Haitian Honduran Hungarian Icelandic Indian Indonesian Iranian Iraqi Irish Israeli Italian Ivorian Jamaican Japanese Jordanian Kazakh Kenyan Kuwaiti Kyrgyzstan Laotian Latvian Lebanese Liberian Libyan Lithuanian Luxembourgish Macedonian Madagascan Malawian Malaysian Maldivian Malian Maltese Mauritanian Mauritian Mexican Moldovan Monacan Mongolian Moroccan Mozambican Namibian Nepalese Nicaraguan Nigerian Nigerien North Korean Norwegian Omani Pakistani Panamanian Paraguayan Peruvian Philippine Portuguese Qatari Romanian Russian Rwandan Salvadorean Saudi Arabian Senegalese Serb Seychellois Sierra Leonian Singaporean Slovak Slovene Somali South African South Korean Spanish Sri Lankan Sudanese Surinamese Swazi Swedish Swiss Syrian Tajik Tanzanian Thai Togolese Trinidadians and Tobagonians Tunisian Turkish Turkmen Tuvaluan UEA Ugandan Ukrainian Uruguayan Uzbek Vanuatuan Venezuelan Vietnamese Yemeni Zambian Zimbabwean
You do not have to fill in these fields. However, if you provide your PESEL code or citizenship, additional features will be available, such as e.g. monitoring the status of your admission process, or filing your application documents online.

1. Administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu są Uczelnie:
a) Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 314,
b) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 47,
c) Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, z siedzibą w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 148,
d) Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 311,
e) Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 29-31, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 146,
f) Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 55, 53-611 Wrocław, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 118,

2. Po dokonaniu zapisu na studia lub studia podyplomowe w jednej z uczelni, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko przez tę uczelnię.
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych uczelni wskazanych w § 5 pkt. 1 lit. a-e jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@wsb.pl
4. Kontakt z inspektorem ochrony danych uczelni wskazanej w § 5 pkt. 1 lit. f jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@dsw.edu.pl
5. Po W przypadku dokonania zapisu na studia lub studia podyplomowe w jednej ze wskazanych w pkt. 1 uczelni, dane osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z działaniami niezbędnymi do prawidłowego zawarcia umowy, będą przetwarzane tylko przez tę wybraną przez Użytkownika uczelnię.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) Utworzenia konta Użytkownika, zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b) Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c) Marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
d) Prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z obsługi konta w Serwisie, a także przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody osoby na przetwarzanie jej danych w tym celu.
8. Odbiorcami danych będą podmioty posiadające prawo dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań spoczywających na Administratorze Danych.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) jeśli ma tam siedzibę usługodawca Administratora Danych. W związku z możliwością przekazania danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.