Turystyka i Rekreacja w aglomeracjach

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „TURYSTYKA I REKREACJA W AGLOMERACJACH”

a3www.jpgTermin: 19.11.2015

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji

Założenia konferencji
Do udziału w konferencji zapraszamy środowiska akademickie i naukowo-badawcze oraz przedstawicieli samorządu regionalnego, lokalnego, organizacji turystycznych oraz innych instytucji branżowych związanych z turystyką i rekreacją w miastach.
W zamyśle organizatorów, konferencja będzie nie tylko okazją do zaprezentowania wiedzy i dorobku naukowego, wymiany poglądów oraz praktycznych doświadczeń w zakresie planowania i organizacji turystyki i rekreacji na terenach aglomeracji, ale ma stać się również przyczynkiem do wspólnych badań naukowych oraz transferu wiedzy z sektora nauki do sektora gospodarki. 

Cele konferencji
Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz praktycznych doświadczeń w zakresie planowania i organizacji turystyki i rekreacji w aglomeracjach, a w szczególności:

 • dyskusja na temat zróżnicowania uwarunkowań turystyki i rekreacji w aglomeracjach w Polsce i Europie w aspektach: zdrowotnych, społeczno-kulturowych, przyrodniczych, przestrzennych i ekonomicznych
 • popularyzacja badań w zakresie czasu wolnego na obszarach metropolitarnych
 • spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich, samorządowych i branżowych
 • prezentacja i weryfikacja metod badań aktywności rekreacyjno-turystycznej w aglomeracjach,
 • prezentacja uwarunkowań instytucjonalnych i dobrych praktyk w rozwoju rekreacji i turystyki w miastach

Zakres tematyczny
Podczas Konferencji poruszone zostaną poniższe zakresy tematyczne

 • współczesne formy turystyki w aglomeracjach
 • współczesne formy rekreacji w aglomeracjach
 • turystyka i rekreacja różnych grup wiekowych w aglomeracjach
 • turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością w aglomeracjach
 • działania instytucjonalno-organizacyjne na rzecz rozwoju rekreacji i turystyki w aglomeracjach

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Prosimy także o zapoznanie się z wymogami wydawniczymi

Termin zgłoszenia upływa 30.09.2015

Publikacje pokonferencyjne
Po uzyskaniu pozytywnych recenzji teksty zostaną wydane w dwóch czasopismach:

 • Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (6 pkt według wykazu MNiSW za 2014 r.)
 • Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu „Studia Periegetica” (2 pkt według wykazu MNiSW za 2014 r). 

W obu czasopismach artykuły zostaną poddane podwójnej recenzji. Jednocześnie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej recenzji i klasyfikacji artykułów do w/w  zeszytów w zależności od prezentowanej tematyki.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji i publikacją artykułu w "Studia Periegetica" o przesłanie treści referatu najpóźniej do dnia 30 września br.

Koszt uczestnictwa

 • 500 zł – uczestnictwo w konferencji oraz publikacja referatu, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (6 pkt według wykazu MNiSW za 2014 rok)
 • 450 zł – publikacja referatu, po uzyskaniu pozytywnych recenzji,  w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, bez uczestnictwa w konferencji;
 • 150 zł – uczestnictwo w konferencji i publikacja referatu, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w najbliższym numerze „Studia Periegetica” po konferencji (2 pkt według wykazu MNiSW za 2014 rok);
 • 125 zł – uczestnictwo w konferencji bez publikacji referatu.v

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
PKO Bank Polski SA
45 1020 4027 0000 1902 1280 5992
Z  obowiązkowym dopiskiem "Turystyka i rekreacja w aglomeracjach"

Noclegi
Informacje na temat noclegów znajdują się tutaj
 

Komitet organizacyjny
Przewodnicząca - dr Maria Zamelska
Zastępca przewodniczącej - dr Agata Basińska–Zych
Sekretarz: dr Joanna Łuczak, dr Mateusz Rogowski
Członkowie: dr Alicja Kaiser, dr Stanisław Bronowicki, mgr Michał Preisler, mgr Katarzyna Zdulska

Kontakt
Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji
Wydział Finansów i Bankowości
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

E-mail: konferencjatir2015@wsb.poznan.pl
Dr Joanna Łuczak - tel. 791-363-411
Dr Alicja Kaiser

Pliki do pobrania
Komunikat II

Komunikat III
Zaproszenie na konferencję