Organizacja Uniwersytetu Każdego Wieku

  • rok akademicki podzielony jest na 2 semestry
  • wykłady odbywają w środy od godz. 17.00 w auli 003 WSB w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 2a
  • zajęcia sekcji odbywają się raz w tygodniu
  • dla słuchaczy przewidujemy dodatkowe niespodzianki naukowe i rozrywkowe

Udział w zajęciach

  • słuchaczem Uniwersytetu Każdego Wieku może być każda pełnoletnia osoba, która złoży stosowne dokumenty i uiści opłatę semestralną lub roczną
  • słuchacze Uniwersytetu Każdego Wieku otrzymują legitymację, która uprawnia do wyboru sekcji, uczestnictwa we wszystkich wykładach, dodatkowych imprezach i spotkaniach oraz do korzystania z promocyjnej oferty przygotowanej przez partnerów Uniwersytetu
  • osoba, która nie posiada statusu słuchacza może uczestniczyć w wybranych wykładach po uiszczeniu opłaty za dany wykład

Kwestie organizacyjne reguluje Statut Uniwersytetu Każdego Wieku.

 

Wykłady odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2a, który, podobnie jak pozostałe budynki WSB, znajduje się w centrum miasta. Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.