Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu rozpoczęła 1 grudnia 2018 roku realizację projektu „Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!” Projekt potrwa do 30 czerwca 2022 roku.

O projekcie

Projekt ma na celu: 

 • wzrost kluczowych kompetencji, odpowiadających potrzebom rynku pracy wśród 2000 osób.
 • realizację działań dydaktycznych - kursów i szkoleń pozwalających na: 
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej, 
 • aktywizację zawodową i zapobieganie społecznemu wykluczeniu, 
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
 • rozwój zainteresowań. 
   

Grupę docelową stanowią:

 • osoby młode - absolwenci różnego typu szkół (w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy oraz poprawy szans zatrudnieniowych i usprawnienia procesu przejścia absolwentów z systemu edukacji na rynek pracy),
 • osoby w okresie rozwoju kariery zawodowej - pracownicy i przedsiębiorcy (osoby, które chcą pogłębiać, rozwijać swą wiedzę i umiejętności oraz kładą nacisk na potrzebę rozwoju przez całe życie),
 • osoby w wieku średnim i starsze - pracujące lub bierne zawodowo (w celu przedłużenia aktywności zawodowej i wydłużenia okresu kariery zawodowej lub ponownego wejścia na rynek pracy.
   

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Oferta

WYKAZ SZKOLEŃ

 

Szkolenia tradycyjne (realizowane w okresie 2019-2022 roku):

 • Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta (24 godz. x  18 edycji) PROGRAM
 • Zarządzanie projektem (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Zarządzanie zespołem (Kluczowe umiejętności menedżerskie w praktyce) (24 godz. ) PROGRAM
 • Zarządzanie zespołem handlowym (16h) PROGRAM
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Trening interpersonalny (40 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Zarządzanie sobą w czasie (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM

Szkolenia specjalistyczne (realizowane w okresie od 2019-2022 roku):

 • Metodyka Zarządzania Projektem - PRINCE2 Foundation (24 godz. x 9 edycji) PROGRAM
 • Zwinne Zarządzanie Projektami - AgilePM (16 godz. x 9 edycji) PROGRAM
 • Six Sigma Yellow Belt (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Six Sigma Green Belt (64 godz. x 9 edycji) PROGRAM
 • Six Sigma Black Belt (96 godz. x 6 edycji) PROGRAM

 

*Szkolenia prowadzone metodą blended learning, częściowo w formule tradycyjnych zajęć, częściowo z użyciem metod e-learning (realizowane w okresie od 2020-2022 roku):

 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Tworzenie prezentacji (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Praca metodą projektu (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Design Thinking (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Współpraca w zespole (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM

 

Szczegółowe programy poszczególnych szkoleń znajdują się na stronie EFS w zakładce Oferta

Rekrutacja

Podczas realizacji zajęć stacjonarnych, szkolenie odbywa się w największych salach jakimi dysponuje Wyższa Szkoła Bankowa, przy zachowaniu wszelkich standardów podwyższonej ostrożności.

Aktualna rekrutacja 2022- szkolenia online/ stacjonarnie. W przypadku wprowadzenia kolejnych ograniczeń pandemii COVID-19, szkolenia będą  realizowane w 100% w formule online:

1. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych-16h ( termin: 23-24 maja 2022)- szkolenie online - Uczestnik przed szkoleniem stacjonarnym musi przejść 16h szkolenia online

2. Trening interpersonalny-16 (termin: 02-05 czerwca 2022)- szkolenie stacjonarne

3.  Zarządzanie sobą w czasie-16h (termin: 07-08 czerwca 2022)- szkolenie online

4. Zarządzanie zespołem- 24h (termin: 27-29.06 2022)- szkolenie online

5. Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta- 24h ( termin: 06-08 czerwca 2022)- szkolenie online

6. Trening interpersonalny-40h (termin: 11-14 czerwca 2022)- szkolenie stacjonarne

7. Kluczowe umiejętności negocjacyjne z ceryfikatem Franlin University-8h (termin: 13 czerwca 2022)- szkolenie online

8. Kluczowe umiejętności negocjacyjne z ceryfikatem Franlin University-8h (termin: 27 czerwca 2022)- szkolenie online

 

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz rekrutacyjny.

Kontakt

W związku z zagrożeniem koronawirusem Dział Projektów zmienia formę obsługi na zdalną. Prosimy korzystać z kontaktu mailowego.


Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61 - 895 Poznań
 

e-mail: szkolenia.efs@wsb.poznan.pl