Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu rozpoczęła 1 grudnia 2018 roku realizację projektu „Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!” Projekt potrwa do 30 listopada 2021 roku.

O projekcie

Projekt ma na celu: 

 • wzrost kluczowych kompetencji, odpowiadających potrzebom rynku pracy wśród 2000 osób.
 • realizację działań dydaktycznych - kursów i szkoleń pozwalających na: 
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej, 
 • aktywizację zawodową i zapobieganie społecznemu wykluczeniu, 
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
 • rozwój zainteresowań. 
   

Grupę docelową stanowią:

 • osoby młode - absolwenci różnego typu szkół (w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy oraz poprawy szans zatrudnieniowych i usprawnienia procesu przejścia absolwentów z systemu edukacji na rynek pracy),
 • osoby w okresie rozwoju kariery zawodowej - pracownicy i przedsiębiorcy (osoby, które chcą pogłębiać, rozwijać swą wiedzę i umiejętności oraz kładą nacisk na potrzebę rozwoju przez całe życie),
 • osoby w wieku średnim i starsze - pracujące lub bierne zawodowo (w celu przedłużenia aktywności zawodowej i wydłużenia okresu kariery zawodowej lub ponownego wejścia na rynek pracy.
   

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Oferta

WYKAZ SZKOLEŃ

 

Szkolenia tradycyjne (realizowane w okresie od 2019-2021 roku):

 • Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta (24 godz. x  18 edycji) PROGRAM
 • Kluczowe umiejętności negocjacyjne (8 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Zarządzanie projektem (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Trening interpersonalny (40 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Zarządzanie sobą w czasie (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM

Szkolenia specjalistyczne (realizowane w okresie od 2019-2021 roku):

 • Metodyka Zarządzania Projektem - PRINCE2 Foundation (24 godz. x 9 edycji) PROGRAM
 • Zwinne Zarządzanie Projektami - AgilePM (16 godz. x 9 edycji) PROGRAM
 • Six Sigma Yellow Belt (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Six Sigma Green Belt (64 godz. x 9 edycji) PROGRAM
 • Six Sigma Black Belt (96 godz. x 6 edycji) PROGRAM
 • Lean Management Foundation (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM

 

*Szkolenia prowadzone metodą blended learning, częściowo w formule tradycyjnych zajęć, częściowo z użyciem metod e-learning (realizowane w okresie od 2020-2021 roku):

 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Tworzenie prezentacji (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Praca metodą projektu (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Design Thinking (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Współpraca w zespole (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM

 

Szczegółowe programy poszczególnych szkoleń znajdują się na stronie EFS w zakładce Oferta

Rekrutacja

Podczas realizacji zajęć stacjonarnych, szkolenie odbywa się w największych salach jakimi dysponuje Wyższa Szkoła Bankowa, przy zachowaniu wszelkich standardów podwyższonej ostrożności.

Aktualna rekrutacja 2021:

EDYCJA XIII: Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta (termin: 12-14.04.2021) - szkolenie online

EDYCJA IV: Kluczowe umiejętności negocjacyjne (termin 13 kwietnia 2021) - szkolenie online

EDYCJA X: Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta (termin 27-28 kwietnia 2021) - szkolenie online

 

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz rekrutacyjny.

Kontakt

W związku z zagrożeniem koronawirusem Dział Szkoleń WSB Poznań zmienia formę obsługi na zdalną. Prosimy korzystać z kontaktu mailowego.


Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61 - 895 Poznań
 

Kontakt osobisty:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7, Poznań

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń, pokój 208, I piętro

poniedziałek - piątek: 10:00 - 14:00

 

e-mail: szkolenia.efs@wsb.poznan.pl
 

tel. +48 61 655 32 98