Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami i kursami dla swoich pracowników. Pracodawcy kierujący do nas większe grupy mogą liczyć na specjalną ofertę, która będzie odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie szkoleniowe i rozwojowe w firmie. Zbadamy je podczas audytu, który przeprowadzi nasz doradca. 
 

Program zajęć

Program zajęć przygotowujemy we współpracy z klientem, aby uczestnicy szkolenia zdobywali umiejętności i wiedzę potrzebne w konkretnej firmie i rozwijali się w ściśle określonym kierunku. Zajęcia, w zależności od decyzji klienta, odbywają się na terenie uczelni, w siedzibie firmy lub innej wspólnie uzgodnionej lokalizacji, np. w centrum szkoleniowym, hotelu lub ośrodku wypoczynkowym. 

Najlepsi specjaliści

Dbamy o to, aby szkolenia prowadzili najlepsi specjaliści w danej dziedzinie. W trakcie zajęć wykorzystują różne metody pracy – warsztaty, ćwiczenia zespołowe czy gry biznesowe. Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów dydaktycznych, które opracowują nasi wykładowcy i trenerzy, dostosowując treści do specyfiki szkolenia. 
 

Obszary tematyczne szkoleń - przykłady

 • Zarządzanie:

„Zarządzanie zespołem pracowników – trening menedżerski”, „Zarządzanie sobą w czasie”, „Komunikacja w biznesie”,

„Budowanie zespołów”, „Zarządzanie z wykorzystaniem coachingu” itp.

 • Zarządzanie kadrami:

„Zarządzanie szkoleniami w organizacji”, „Metody rekrutacji i rozwoju pracowników – Assessment & Development Center”, „Wartościowanie stanowisk pracy”, „System ocen pracowniczych” „kadry i płace”, itp.

 • Marketing i PR:

„Zarządzanie sytuacją kryzysową”, „Etykieta biznesowa” „Marketing i public relations w kształtowaniu strategii firmy”,

„Marketing w przedsiębiorstwie handlowym”, „Merchandising” itp.

 • Sprzedaż i obsługa klienta:

„Profesjonalna obsługa klienta”, „Nowoczesne techniki sprzedaży”, „Negocjacje handlowe”, „Budowanie relacji z klientem”,

„Logistyka pracy w procesie obsługi klienta”, „Telemarketing – kultura i komunikacja w procesie obsługi i sprzedaży telefonicznej” itp.

 • Zakupy w biznesie:

„Budowa struktur zakupowych oraz kategoryzacja zakupów”, Negocjacje w zakupach”, „Sourcing ‒ analiza i wybór źródeł zaopatrzenia, rozwój oraz ocena dostawców”, „Strategie generowania oszczędności w zakupach”, „SRM ‒ Zarządzanie relacjami z dostawcą”, „Zarządzanie zespołem zakupowym” itp.

 • Ekonomia i finanse:

„Ekonomiczno- finansowe aspekty zarządzania”, „Analiza finansowa”, „Budowa biznes planu”, „Budżetowanie i controlling”,

„Planowanie działalności inwestycyjnej”, „Rachunkowość zarządcza”, „Finanse dla niefinansistów” itp.

 • Prawo i podatki:

„Prawo podatkowe”, „Prawo pracy”, RODO, „Zmiany w podatku VAT”, „Ustawa o zamówieniach publicznych” itp.

 • Trening dla trenerów
 • Języki obce (j. angielski, j. niemiecki):
  • kurs języka ogólnego,
  • kurs języka fachowego (związany z działalnością firmy),
  • kurs łączący język ogólny i fachowy w proporcjach odpowiadających grupie docelowej.

PROJEKTY ROZWOJOWE

 • Development Center:
  • diagnoza kompetencji,
  • budowa planu szkoleń i ścieżek rozwoju,
  • zwiększenie zaangażowania i motywacji na poziomie indywidualnym i zespołowym.
 • Insights Discovery:
  • budowanie efektywności indywidualnej i zespołowej,
  • rozwój potencjału pracowników,
  • podnoszenie jakości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • „szycie na miarę” szkoleń warsztatowych.

Certyfikaty

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje, który wystawia Wyższa Szkoła Bankowa. Na zakończenie zajęć przeprowadzamy również analizę oraz ocenę skuteczności szkolenia.
 

Cena

Cenę szkolenia ustalamy indywidualnie. Zachęcamy do skorzystania z Programu Firma, który zapewnia naszym klientom indywidualnie ustalane upusty cenowe oraz elastyczne podejście do organizacji i programu szkoleń.


Wszystkich niezdecydowanych zapraszamy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu pokazowym, w trakcie którego przekonają się, że warto skorzystać z naszych usług.
 

Kontakt